21 lipca zakończono inwestycję związaną z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1896R Krosno - Kobylany - Toki polegającą na budowie odcinka chodnika w Chorkówce
W oficjalnym odbiorze robót budowlanych uczestniczyli m.in. starosta krośnieński Jan Pelczar, dyrektor - etatowy członek Zarządu powiatu Monika Subik, wójt gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski, sołtys Chorkówki Stanisław Liwosz, inspektor nadzoru Stefan Cwynar i przedstawiciel wykonawcy Jacek Such.

Nowy chodnik w Chorkówce

Zadanie było kontynuacją prac rozpoczętych w 2019 roku. Zakres robót obejmował wykonanie chodnika z kostki brukowej na łącznej długości 237 mb, obrzeży betonowych i dna kanałów z obsianiem ziemią oraz odcinkowe przykrycie rowu.

Nowy chodnik w Chorkówce

- Jest to niezwykle ważne zadanie dla mieszkańców, użytkowników drogi, a przede wszystkim pieszych. Chodnik zlokalizowany jest w newralgicznym miejscu Chorkówki, gdzie występuje duże natężenie ruchu, co zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie - podkreślił starosta.

Inwestycja, której wartość wyniosła 217 715 zł, została sfinansowana ze środków budżetu Powiatu Krośnieńskiego przy dofinansowaniu Gminy Chorkówka w kwocie 64 tys. zł. Wykonawcą prac była firma STAN BRUK Krosno.