Od 1 sierpnia br. zmieniły się stawki za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Miejsce Piastowe. Ile zapłacą mieszkańcy za śmieci? Weź udział w naszej ankiecie.
Od 1 sierpnia 2021 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 28,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny to miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 56,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł od osoby.
Wcześniej stawka za odpady zbierane w sposób selektywny w gminie Miejsce Piastowe wynosiła 20 zł.

Na dzień podjęcia uchwały (28 czerwca 2021 r.) podstawowe stawki za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w pozostałych gminach powiatu krośnieńskiego wynosiły: Chorkówka - 22 zł, Dukla - 24 zł, Iwonicz-Zdrój - 25 zł, Jaśliska - 18 zł, Jedlicze - 20 zł, Korczyna - 23 zł, Krościenko Wyżne - 28 zł, Rymanów - 23 zł, Wojaszówka 22 zł, miasto Krosno - 26 zł.

Z uzasadnienia projektu uchwały można się dowiedzieć, że "na podstawie dokonanej analizy funkcjonowania systemu w 2020 i pierwszego półrocza 2021 roku oraz przewidywanych wpływów i wydatków w 2021 i 2022 roku, związanych z gospodarką odpadami wynika, że dochody z tego tytułu przy utrzymaniu aktualnie obowiązujących opłat będą niższe niż wydatki. W związku z powyższym, konieczne było podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

Ponadto zgodnie z art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna tego systemu, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Za podwyżką opłaty za gospodarowanie odpadami głosowało 11 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu.

Ankieta

Czy gminy powinny mieć możliwość współfinansowania odbioru śmieci, by mieszkańcy mogli mniej płacić?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki ankiety


~Odpowiadam

18-02-2022 13:33 7 12

Mateuszu, nie jedzą, tylko kończą...
Odpowiedz

~Mieszkaniec

26-08-2021 20:29 5 430

Mateuszu, niebawem rozpoczęcie nowego roku szkolnego, a brak konkretów i jakichkolwiek informacji ze strony włodarzy czy dyrekcji... Po drugie, dziecko mojej krewnej mówiło, że niejednokrotnie uczniowie musieli DOKOŃCZYĆ jedzenie posiłku w czasie początkowych minut lekcji (może istnieje problem logistyczny, bowiem dania są przygotowywane w innej szkole, posiłki trzeba dowieźć, być może podgrzać - oczywiście zgaduję). Jest to dla mnie bliski temat, niebawem sam chcę założyć rodzinę.
Odpowiedz

~Mateusz

22-08-2021 11:45 6 17

Czy pod postem o wywózce śmiecie, jest konieczność pisania o stołówkach. . Ponoć jedzą w trakcie lekcji… może warto napisać od kogo są te informacje, od jakiego pracownika .., warto wyłożyć karty
Odpowiedz

~andi

20-08-2021 15:01 7 349

pis czyli KW i MP działają zgodnie z dobrym (nowym)ładem
Odpowiedz

~jastaj

19-08-2021 22:49 6 283

Pani wójt wydała miedzy innymi duże pieniądze na czyszczenie cegieł kościoła parafialnego a teraz biedni ludzie będą płacić coraz więcej i oglądać cegiełki. BRAWO a to tylko jedna ze wspaniałych inwestycji w polepszenie "dobrobytu "mieszkańców Miejsca Piastowego.
Odpowiedz

~Mieszkaniec Rogi

19-08-2021 19:00 6 522

Spokojna wasza rozczochrana będą wybory, będą śmieci po 15 zł ;)
Odpowiedz

~Mieszkanie gminy MP

19-08-2021 17:20 8 498

Nasza gmina finansowo oraz gospodarczo radzi sobie tragicznie, czego dowodem i świadectwem jest fatalne miejsce w nie tak dawno przeprowadzonym rankingu finansowym gmin wiejskich.
Odpowiedz

~Mieszkaniec

19-08-2021 16:50 8 600

Niech potem wójt nie dziwi się że nikt jej nie popiera. Nawet Krośnianie płacą mniej.
Mam parę pytań:
1. Kiedy zostanie przywrócona kuchnia w rogowskiej szkole - chyba nie trzeba dodawać, jak jest to wyczekiwane, o czym świadczą liczne posty na facebooku ze strony rady rodziców, komentarze były spektakularne. Oby dzieci nie musiały kończyć jedzenia posiłków w trakcie lekcji, podobno tak było po powrocie do nauczania stacjonarnego.
2. Co z hospicjum?
3. Co z wieżą widokową na Winnej Górze?
Odpowiedz

~Mieszkaniec

19-08-2021 16:20 7 393

Gmina MP powinna wspoldzialac z Krosnem a nie rzucac wiecznie klody pod nogi (patrz powiekszenie miasta, obwodnica), mozna by wtedy lepsze ceny wynegocjowac za utylizacje smieci np. W przyszlej spalarni. Krosno i gminy sasiednie nalezy traktowac jak jeden organizm z centrum w Krosnie i to sie tyczy tez innych gmin.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.