W wigilię Bożego Narodzenia 1914 roku przyszedł na świat krośnianin - Pan Józef Zajdel. Wyjątkowe setne urodziny obchodzi w kochającym gronie najbliższych - żony Łucji synów, córki i wnuków. Z serdecznymi życzeniami dobrego zdrowia odwiedził jubilata w przeddzień urodzin Prezydent Piotr Przytocki.
Szanowny jubilat cieszy się dobrym zdrowiem, ma doskonałą pamięć i wspaniale opowiada o przeszłości. Doskonale orientuje się także w sprawach miasta, cieszą go nowe inwestycje, a spotkanie z Prezydentem było okazją do rozmowy na te tematy.Józef Zajdel urodził się 24.12.1914 r. w obecnej dzielnicy Białobrzegi (Syn Walentego i Józefy z domu Wilk).

Nie znał swojego ojca, który zginął na froncie pod Sarajewem na początku I wojny światowej. Już jako mały chłopiec pomagał w wychowywaniu młodszego rodzeństwa i w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W 1959 r. zamieszkał w bloku PSS Społem w Krośnie, gdzie mieszka z małżonką Łucją do dziś (ślub 11 czerwca 1953 r.) -. Dochował się jednej córki, dwóch synów, 5-ciorga wnucząt i 5-ciorga prawnucząt.

100 urodziny Józefa Zajdla

W latach 1944-1947 pracował w Polskich Kolejach Państwowych, natomiast w latach 1947-1979 w krośnieńskiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w sektorze administracyjnym, najpierw w charakterze księgowego, następnie jako kierownik działu OTH (Organizacja i Technika Handlu). Tam też pełnił chwilowo funkcję wiceprezesa d/s organizacji handlu. Przed II wojną światową udzielał się społecznie w Straży Pożarnej, a w latach 70-tych ub. wieku pełnił funkcje administracyjno-gospodarcze we Wspólnocie Mieszkaniowej.

100 urodziny Józefa Zajdla

100 urodziny Józefa Zajdla

100 urodziny Józefa Zajdla

100 urodziny Józefa Zajdla
Udostępnij ten artykuł znajomym: