22 grudnia zmarł nagle wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Szczepanika w Krośnie mgr inż. Władysław Wojtyczek.
- W Zmarłym tracimy wspaniałego Nauczyciela, Przyjaciela młodzieży, Człowieka o wielkim sercu i zaangażowaniu w rozwój naszej szkoły - napisała dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 grudnia. W Kościele Parafialnym św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie o godz. 11:00 odmówiony zostanie różaniec, a o godz. 11:30 Msza święta, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.