O sytuacji w krośnieńskiej oświacie w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022 mówili podczas konferencji prasowej prezydent Krosna Piotr Przytocki oraz zastępca prezydenta Bronisław Baran.

Mniej uczniów

Nowy rok szkolny w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Krosno rozpocznie 11 753 uczniów, czyli o 189 mniej niż przed rokiem.

- Sieć szkół samorządowych tworzą 23 jednostki oświatowe: 9 przedszkoli, 11 ośmioklasowych szkół podstawowych, 18 szkół ponadpodstawowych dla młodzieży i 2 szkoły dla dorosłych; 4 placówki oświatowe: bursa międzyszkolna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz schronisko młodzieżowe - poinformował prezydent Piotr Przytocki.

W Krośnie funkcjonuje ponadto 10 przedszkoli niepublicznych, 2 niepubliczne szkoły podstawowe, 2 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży oraz niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Przedszkola i szkoły podstawowe

Do krośnieńskich przedszkoli samorządowych od 1 września będzie uczęszczać 1312 dzieci (o 62 mniej niż w poprzednim roku szkolnym), a do szkół podstawowych (bez specjalnej) 3617 uczniów (6 mniej niż rok temu). Średnia liczba uczniów w oddziale będzie wnosić 21,40. W klasach pierwszych szkół podstawowych naukę rozpocznie 417 dzieci (o 7 więcej niż na początku roku szkolnego 2020/2021) przy średniej liczbie w oddziale 23,17.
Prezydent zwrócił uwagę na bardzo wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. Z języka polskiego było to 66 (powiat krośnieński – 60, Podkarpacie – 62, Polska – 60), z matematyki 56 proc. (powiat krośnieński – 48, Podkarpacie – 49, Polska – 47).

- Najlepiej jednak wypadli nasi ósmoklasiści z języka angielskiego uzyskując 73, przy średniej z powiatu krośnieńskiego – 60, województwa podkarpackiego – 65 oraz Polski – 66 - zaznaczył Piotr Przytocki.

Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych naukę rozpocznie 6320 uczniów oraz 370 słuchaczy (w kształceniu dorosłych). Do klas pierwszych, do 45 oddziałów przyjęto 1400 uczniów. Zadawalać mogą też wyniki egzaminu maturalnego. Średnia zdawalność w Krośnie wyniosła 80 proc., w powiecie krośnieńskim – 54 proc., na Podkarpaciu – 74,7 proc., w Polsce – 74,5 proc.

- Chciałbym zaznaczyć, że nasze szkoły nie konkurują między sobą w poszczególnych zawodach. Każda szkoła specjalizuje się w swojej branży i jest wyposażana w jak najwyższej klasy sprzęt do pracowni, laboratoriów - powiedział Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna.

SOSW

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego będzie uczęszczać 79 wychowanków do szkoły podstawowej, 24 do branżowej szkoły I stopnia oraz 31 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Trudny rok szkolny

Prezydent Piotr Przytocki dodał, że będzie to na pewno ciężki rok szkolny.

- Malejąca subwencja oświatowa jaką dostajemy powoduje, że będziemy musieli „zaciskać pasa”. I to jest nieuniknione, ale będzie musiało się odbyć bez uszczerbku na jakości kształcenia w szkołach i prowadzenia wychowania przedszkolnego - dodał prezydent Krosna.

Nowi dyrektorzy

Od nowego roku szkolnego pracę rozpocznie w Krośnie trzech nowych dyrektorów szkół, którzy zostali wyłonieni w drodze konkursów. W Szkole Podstawowej nr 3 Maciej Żółkoś zastąpił Dorotę Patejko, w Miejskim Zespole Szkół nr 6 Ewa Starowiejska zastąpiła Teresę Janusz, a w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 konkurs na stanowisko dyrektora wygrał Bogdan Skotnicki (zastąpił Ewę Starowiejską).

Rozbudowa przedszkola w Krośnie
W miejscu rozbieranego budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 powstanie nowoczesny obiekt przedszkolny

Budowa nowego przedszkola

Bronisław Baran wspomniał do dużej inwestycji oświatowej, która rozpoczęła się w Krośnie. Jest to budowa nowego obiektu Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Bohaterów Westerplatte, w miejscu dotychczasowego, który był użytkowany ponad 40 lat. Obecnie rozpoczęła rozbiórka starego budynku. Nowoczesne przedszkole ma mieć kubaturę 6850 metrów sześciennych. Znajdą się w nim pomieszczenia dla sześciu oddziałów, w tym w razie potrzeby dla jednego oddziału żłobkowego. Koszt budowy to ponad 7,1 mln zł, a pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie miasta Krosna. Planuje się, że nowe przedszkole ma zostać oddane do użytku przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.
Inwestycja jest ogromnym przedsięwzięciem logistycznym.

- Dotychczasowe przedszkole zostanie przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich i ma tam funkcjonować przez cały rok szkolny 2021/2022. W tym czasie uczniowie z klas I-III z SP nr 4 będą się uczyły, jak kiedyś, w pomieszczeniach przy ul. Mickiewicza - poinformował Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna.

Rozbudowa przedszkola w Krośnie
W miejscu rozbieranego budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 powstanie nowoczesny obiekt przedszkolny

ZSKU i bursa międzyszkolna

Od nowego roku szkolnego bursa międzyszkolna rozpocznie funkcjonowanie w dwóch budynkach – przy ul. Bohaterów Westerplatte oraz przy ul. Czajkowskiego. Docelowo będzie miała swoją siedzibę jedynie przy ul. Czajkowskiego, gdzie część budynku zajmuje obecnie Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego.
Jak poinformował Bronisław Baran, ZSKU nowy rok szkolny rozpocznie jeszcze w dotychczasowym obiekcie. Planuje się, że maksymalnie końca pierwszego semestru uda się przenieść ZSKU do wyremontowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Piotra Skargi (w sąsiedztwie Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych).

Stresujący powrót do szkoły

Zgodnie z ministerialnymi wytycznymi każda szkoła ma opracować program oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych poprzedzony specjalną diagnozą. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego, gdy szkoły wróciły do normalnego funkcjonowania Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przygotowała diagnozę stanu wychowawczego w każdej krośnieńskiej szkole. Zostało to wykonane między innymi poprzez ankiety, które wypełniali uczniowie. Wypełniło je ponad 1600 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

- Wynika z nich między innymi, że powrót do szkoły po długiej nieobecności dla ponad 80 procent uczniów okazał się bardzo stresujący. Najbardziej obawiali się karkówek, sprawdzianów, odpytywania, nastawienia nauczycieli. Jednocześnie oczekiwali jak najwięcej wyjść poza szkołę, wycieczek, zrozumienia ze strony nauczycieli, wsparcia ze strony wychowawców oraz, co jest dla mnie bardzo ważne, większej liczby zajęć w zakresie aktywności fizycznej - wyjaśnił zastępca prezydenta Krosna.

Wsparcie dla uczniów

20 sierpnia br. przyjęto nowelizację rządowego programu „Aktywna tablica”. W latach 2021-2024 szkoła z programu może skorzystać tylko raz. Do 4 września szkoły mogą wnioskować o udział w programie do organów prowadzących. W 2020 r. z programu „Aktywna tablica” skorzystało 14 szkół z Krosna, a łączna kwota udzielonego wsparcia wraz z wkładem miasta to blisko 234 tys. zł.

Od 1 do 15 września można też składać wnioski o stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2020/2021 ze stypendium skorzystało 207 uczniów, a łączna kwota wypłaconej pomocy wyniosła ponad 270 tys. zł.

COVID-19

Wszystkie krośnieńskie szkoły zgłosiły zapotrzebowanie na pakiety bezpieczeństwa związane z COVID-19, które ma zapewnić ministerstwo. Jak na razie żadna szkoła krośnieńska takiego pakietu nie otrzymała.

Natomiast w ramach projektu „Polska – Białoruś – Ukraina” Krosno zakupiło za ponad 123 tys. zł 30 sztuk bezdotykowych stacji do dezynfekcji rąk wraz z 5 litrami płynu do dezynfekcji do każdej stacji oraz 46 sztuk oczyszczaczy powietrza.

Ważne terminy

W roku szkolnym 2021/2022 zimową przerwę świąteczną zaplanowano od 23 do 31 grudnia, ferie zimowe – 14-27 lutego, wiosenną przerwę świąteczną – 14-19 kwietnia, egzamin ósmoklasisty – 24-26 maja, maturę – 4-23 maja, zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych – 29 kwietnia, zakończenie zajęć dydaktycznych w pozostałych klasach – 24 czerwca.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.