Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu, gm. Miejsce Piastowe mają od nowego roku szkolnego do dyspozycji salę gimnastyczną. Pierwszą w 65-letniej historii szkoły.
3 września 2021 r. zapisze się w sposób szczególny w historii Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu. Tego dnia została oddana do użytku długo oczekiwana i upragniona przez społeczność tej miejscowości sala gimnastyczna przy szkole podstawowej. Uczęszczają do niej uczniowie z Zalesia i pobliskich Pustyn.

Daniela Kokoszka
Daniela Kokoszka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu

- Szkoła w Zalesiu istnieje od 1956 r. i została wybudowana z inicjatywy mieszkańców. Wyglądem nawiązywała do polskich dworków z możliwością rozbudowy. Wewnątrz mieściły się cztery duże sale lekcyjne i wyłożony bukowym parkietem woskowany korytarz. Miał on pełnić tylko czasowo rolę sali gimnastycznej. Później dobudowano nową część z sześcioma salami lekcyjnymi, ale bez sali gimnastycznej. Choć korytarz spełniał rolę sali gimnastycznej, to oczywiście o zajęciach z prawdziwego zdarzenia trudno było mówić - powiedziała Daniela Kokoszka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu, podkreślając bardzo dużą zasługę wójt Doroty Chilik i zastępcy Magdaleny Hec-Mrozek przy powstaniu nowej sali.

Zaznaczyła, że o budowę zabiegał już poprzedni dyrektor Kazimierz Jurczak i choć temat przewijał się wielokrotnie choćby na sesjach Rady Gminy, to nie udało się go zrealizować. Ruszył dopiero po wyborach samorządowych, jesienią 2018 r. i po trzech latach inwestycja została oficjalnie oddana do użytku.

- Mamy już piękną salę gimnastyczną z zapleczem, mam więc nadzieję, że uczniowie wykorzystają ją do maksimum, aktywnie ćwicząc na zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach dodatkowych - podkreśliła dyrektor Daniela Kokoszka.

Uczniowie szkoły w Zalesiu
W otwarciu wzięła udział licznie młodzież szkolna

Po symbolicznym przecięciu wstęgi nowy obiekt poświęcił proboszcz parafii Pustyny ks. Tadeusz Osiński.

Wójt Dorota Chilik przypomniała, że 19 grudnia 2019 r. obiecała spełnić marzenie mieszkańców o sali gimnastycznej w Zalesiu.

- Dzisiaj jestem dumna z tego, że dotrzymałam słowa i spotykamy się w tym miejscu. Powstanie sali jest dowodem, że nasza gmina rozwija się prężnie, a marzenia się spełniają. Główną ideą, jaka przyświecała nam przy realizacji tego projektu jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. To oni są przyszłością naszej gminy, regionu, Ojczyzny. Powinni mieć możliwości zdobywania rzetelnej wiedzy i umiejętności zarówno w wielkim mieście, jak i w tej małej miejscowości - powiedziała wójt Dorota Chilik.

Dorota Chilik
Dzisiaj jestem dumna z tego, że dotrzymałam słowa - mówiła podczas otwarcia wójt gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik

W otwarciu sali gimnastycznej wzięli też udział między innymi senator Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki; poseł Piotr Babinetz; Jerzy Borcz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego z radną Sejmiku Joanną Brill; wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski; wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik z radną powiatową Teresą Sirko; przewodniczący Rady Gminy Miejsce Piastowe Wiesław Habrat wraz z radnymi.


W części artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Część artystyczna
W części artystycznej wystąpili uczniowie

Wykonawcą sali gimnastycznej była firma KK-BUD Józef Klara i Franciszek Kraś, a wartość całego zadania wyniosła ponad 3,1 mln zł. Na budowę sali Gmina Miejsce Piastowe otrzymała prawie 1,4 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości: