Przed 24 laty w Łękach Strzyżowskich, gm. Wojaszówka oddano do użytku nowy budynek szkoły podstawowej. Odbyła się też wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1997/1998.
Prace przy rozbudowie szkoły trwały od 1992 r. i zakończyły się po pięciu latach. Łączny koszt prac wyniósł blisko 1,3 mln zł. Złożyły się na to pieniądze z budżetu gminy Wojaszówka – 671 tys. zł, dotacja z Kuratorium Oświaty w Krośnie – 528 tys. zł, wkład Społecznego Komitetu Budowy Szkoły – 65 tys. zł i wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 20 tys. zł. Powstało między innymi 7 nowych sal dydaktycznych, nowoczesna kotłownia gazowa. Szkoła otrzymała też imię Jana Kochanowskiego. 1 września 1997 r. naukę w Łękach Strzyżowskich rozpoczęło 186 uczniów.

W wojewódzkiej inauguracji nowego roku szkolnego w Łękach Strzyżowskich wzięli udział między innymi posłowie: Andrzej Czajka, Władysław Jasiński, Jerzy Osiatyński i Władysław Wrona, wojewoda krośnieński Piotr Komornicki, kurator oświaty w Krośnie Marian Duda wraz z wicekuratorem Adamem Krzanowskim, władze gminy Wojaszówka z wójtem Stanisławem Blicharczykiem. Obiekt poświęcił biskup Edward Białogłowski z Rzeszowa.

Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć: