Ruszył dodatkowy termin rekrutacji do 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Kto może zostać terytorialsem?
Dodatkowy nabór głównie ukierunkowany jest na uzupełnienie nowopowstającego w Przemyślu 36. Batalionu Lekkiej Piechoty, ale także do pozostałych pododdziałów
3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

- Dla kandydatów czasu na zgłoszenie jest już niewiele, dlatego nie ma na co czekać i warto wykonać ten pierwszy krok jak najszybciej. Kandydaci przed rozpoczęciem szkolenia mogą udać się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień w celu złożenia wniosku o powołanie do służby lub skorzystać ze znacznie łatwiejszej opcji, jaką jest nawiązanie kontaktu z rekruterem ze swojego powiatu - poinformował kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kontakt do wybranego rekrutera można w szybki sposób odszukać pod adresem: www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

Dzięki szybkiemu działaniu ochotnicy zwiększą swoją możliwość odbycia 16-dniowego szkolenia podstawowego, które na Podkarpaciu rozpocznie się 9 października br., a zakończy uroczystą przysięgą 24 października.

O powołanie do Wojska Polskiego może ubiegać się każda osoba, która:
- ukończyła 18 lat
- posiada obywatelstwo polskie
- nie była karana za przestępstwa umyślne
- posiada dobrą sprawność psychofizyczną
- nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego.

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi sześć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu, Sanoku oraz nowoformowany w Przemyślu. Dowódcą brygady jest płk Dariusz Słota.