Zakończył się długo oczekiwany remont drogi powiatowej 1962R biegnącej z Krosna przez Głębokie, Czarnorzeki w kierunku Jasienicy Rosielnej w powiecie brzozowskim.
Prace rozpoczęły się w sierpniu 2020 r. i trwały rok. Remont obejmował cztery odcinki drogi powiatowej w Odrzykoniu, Korczynie i Czarnorzekach o łącznej długości prawie 5,3 km. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt realizacji to nieco ponad 5 mln zł, z czego ponad 3,4 mln zł do dofinansowanie z RFRD, a blisko 1,6 mln zł to wkład własny Powiatu Krośnieńskiego. Wykonawcą był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

- O remont tej drogi mieszkańcy zabiegali już od dawna. Wymagał jak najszybciej prac, które poprawiły jej stan. Udało się nam pozyskać pieniądze na to zadanie, między innymi dzięki wsparciu posła Piotra Babinetza. Mam nadzieję, że korzystający z tej drogi będą zadowoleni, tylko niech dbają teraz o bezpieczną spokojna jazdę. Dziękuję też radnym powiatowym uczestniczącym w dzisiejszym otwarciu, którzy zabiegali o ten remont: Marianowi Pelczarowi, Iwonie Stefanik, Adolfowi Kasprzykowi, a także wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji - powiedział starosta krośnieński Jan Pelczar.

Oficjalne otwarcie drogi w Czarnorzekach

Droga ta stanowi niezwykle ważny ciąg komunikacyjny łączący miasto Krosno oraz gminy Wojaszówka i Korczyna. Stanowi też połączenie z drogą wojewódzką Lutcza - Krosno; drogą powiatową Odrzykoń - Sporne; Korczyna - Sporne i z szeregiem dróg gminnych.

- Remont drogi polegał na rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na zniszczonych odcinkach drogi, wzmocnienie istniejącego podłoża poprzez stabilizację spoiwem i ułożenie nowych warstw podbudowy z kruszywa i wykonanie nawierzchni bitumicznej: warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, odtworzenie zjazdów, umocnienie rowów i skarp, wyrównanie poboczy, montaż urządzeń BRD - dodał Andrzej Zygar, prezes Zarządu Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

Nawierzchnia drogi ma w tej chwili od 5 do 5,5 metra szerokości oraz pobocza od 50 do 75 cm.

Uczestnicy otwarcia drogi

W oficjalnym otwarciu wzięli udział między innymi poseł Piotr Babinetz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, starosta krośnieński Jan Pelczar, radni powiatowi Iwona Stefanik, Adolf Kasprzyk i Marian Pelczar, dyrektor etatowy członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Monika Subik, sołtys Czarnorzek, a zarazem przewodniczący rady Gminy Korczyna Adam Paradysz. Drogę poświęcił ks. Stanisław Pawul, proboszcz parafii Węglówka.

Starosta krośnieński poinformował, że z obecnego remontu został wyłączony odcinek drogi w Odrzykoniu na pograniczu ulic Kamienieckiego i Podzamcze.

- Stało się to dlatego, iż jest to teren osuwiskowy. Mamy przygotowaną dokumentację i czekamy obecnie na środki zewnętrzne. Kiedy będziemy wykonywać race przy stabilizacji osuwiska, będzie przebudowany również ten odcinek drogi. Koszt stabilizacji tego osuwiska to około 8 mln zł - wyjaśnił starosta Jan Pelczar.