Ze wsparcia w wysokości nawet 6 tys. zł będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Korczyna, którzy nie mają możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej.
Studnie głębinowe to często jedyna możliwość doprowadzenia wody do budynków mieszkalnych, w których nie ma możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Rada Gminy Korczyna na wniosek wójta podjęła uchwałę, na podstawie której możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do budowy.

O dotację ubiegać się mogą osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją - wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych. Pobór wody nie może przekroczyć 5 m3 na dobę.

Dofinansowanie może zostać udzielone na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, znajdującym się na terenie gminy Korczyna, położonej na obszarze, na którym nie ma technicznej możliwości przyłączenia budynku do sieci wodociągowej.

Gmina Korczyna współfinansuje jedynie urządzenia nowe i spełniające odpowiednie normy w zakresie: wiercenia studni, zakupu materiałów niezbędnych do montażu studni, zakupu pompy głębinowej i instalacji elektrycznej ze sterowaniem.

Dofinansowanie wynosi 50% poniesionych przez wnioskodawcę kosztów przedsięwzięcia - nie więcej niż 6 tys. zł brutto.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania dostępne są na stronie www.korczyna.pl.