30 grudnia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych z Gminy Korczyna.
Spotkanie rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Korczynie.

Wójt Gminy Korczyna Jan Zych podkreślił, ze spotkanie opłatkowe jest tylko symbolicznym gestem, że nie zapominamy o ludziach samotnych i potrzebujących. Choinka, świąteczne potrawy, kolędy są ważne, ale najważniejsza tego wigilijnego wieczoru jest bliskość drugiej osoby, to czas, w którym samotność jest bardziej odczuwalna. Wójt gminy wraz z przewodniczącym Rady Gminy Władysławem Pelczarem życzyli wszystkim, aby nadchodzący Nowy Rok pozwolił zrealizować wszystkie plany, dotrzymać podjętych decyzji, pokonać trudności losu oraz dużo szczęścia, zdrowia i pomyślności. W imieniu zaproszonych uczestników spotkania, życzenia świąteczne złożyli: Józefa Podgórska z Korczyny oraz Tadeusz Frydrych z Iskrzyni.

Spotkanie opłatkowe w Korczynie

Po świątecznych życzeniach wszyscy zasiedli do świątecznego stołu. Na scenie wystąpił zespół ludowych Kombornia działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie od kierownictwem Agaty Pucykowicz, który zaprezentował obrzęd "Rodzinne kolędowanie". Do tańca przygrywał Stanisław Szostak.

Wśród gości znaleźli się: ks. Edward Sznaj, ks. Henryk Masłyk, wójt gminy Jan Zych, przewodniczący Rady Gminy Władysław Pelczar, zastępca wójta Janusz Pojnar, dyrektor GOK w Korczynie Wojciech Tomkiewicz, Marta Kwolek, Józef Gonet, Mieczysław Wajda, Witold Gonet, Marian Pelczar oraz kierownik GOPS Elżbieta Płoszaj.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy okazali wiele serca przy organizacji spotkania, przede wszystkim paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Korczynie oraz wielu darczyńcom.

Opłatek w Korczynie

Organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Korczyna, Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Korczynie.