Delegacja gminy Korczyna wzięła udział w obchodach 400 rocznicy bitwy pod Chocimiem w dniach od 8 do 10 października.
W dniach od 8 do 10 października br. delegacja gminy Korczyna wzięła udział w obchodach 400 rocznicy bitwy pod Chocimiem. W zaproszeniu, jakie otrzymał Jan Zych - Wójt Gminy Korczyna, Mer Chocimia - Andrij Dranczuk wyraził jednocześnie nadzieję na podjęcie współpracy pomiędzy naszymi samorządami.

W rocznicę bitwy stoczonej w dniach od 2 września do 9 października 1621 roku pomiędzy armią Rzeczypospolitej Jana Karola Chodkiewicza a armią turecką pod dowództwem sułtana Osmana II, podczas której siły polsko - litewsko - kozackie stanęły na drodze armii osmańskiej pod miejscowością Chocim, Miasto Chocim przy współpracy w ukraińskim Ministerstwem Kultury zorganizowały efektowne obchody tego ważnego historycznego wydarzenia. Uczestnicy obchodów rocznicowych mieli okazję podziwiać m.in. historyczne rekonstrukcje walk oraz liczne spektakle i koncerty przygotowane z tej okazji.

O wysokiej randze obchodów rocznicowych świadczyła m.in. obecność w Chocimiu Ministra Kultury Ukrainy - Ołeksandra Tkaczenko.

Podczas spotkań roboczych z władzami Chocimia członkowie korczyńskiej delegacji omówili możliwości współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i edukacji. W ostatnim dniu pobytu Wójt Gminy Korczyna Jan Zych oraz Mer Chocimia Andrij Dranczuk podpisali wstępne porozumienie dotyczące współpracy. W tym doniosłym wydarzeniu, wójtowi towarzyszyli także: Wojciech Tomkiewicz - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie oraz radni gminy: Grzegorz Półchłopek i Stanisław Śliwiński.

W drodze powrotnej nasza delegacja odwiedziła także miasto Czortków na Ukrainie, gdzie wspólnie z Marią Aniseńko ze Stowarzyszenia "Młode Łabędzie" omówiono wstępne szczegóły pobytu dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa w gminie Korczyna. Jeśli pozwoli na to sytuacja związana z pandemią COVID-19, dzieci z Ukrainy odwiedzą naszą gminę jeszcze w tym roku.