Parafianie ze Szczepańcowej na uroczystej Mszy Świętej 18 sierpnia br. pożegnali swojego pierwszego czcigodnego Proboszcza.
Na Mszę Świętą (sumę) odprawioną po raz ostatni przez ks. Mariana Ruszałę obok parafian i gości przybyły wszystkie delegacje instytucji i organizacji kościelnych oraz świeckich działających na terenie całej parafii, wśród nich: Rady Sołeckiej, Rady Parafialnej, Szkoły Podstawowej, Ochotniczej Straży Pożarnej /wraz z Pocztem Sztandarowym/, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa, Akcji Katolickiej, Róż Różańcowych, Klubu Sportowego, chóru i ministrantów.

Niedzielna suma miała wyjątkowo uroczysty przebieg i wyjątkową oprawę oraz osobisty charakter, bo pożegnanie z ulubionym proboszczem było dla wszystkich parafian i przyjaciół parafii osobistym i smutnym przeżyciem. Podniosły charakter podkreślały także występy chóru, który przygotował specjalną, okazjonalną oprawę muzyczną sprawowanej Mszy Świętej.

W końcowym słowie dziękczynnym głos zabrali Pani Bogusława Mermon przedstawiciel Akcji Katolickiej i w imieniu Rady Parafialnej Pan Andrzej Koniecki, który dziękując odchodzącemu proboszczowi za olbrzymi wkład pracy przybliżył wszystkim zgromadzonym jego zasługi i ważne wydarzenia historyczne z życia parafii. Wszystkie przedstawione fakty to efekt (jak podkreślił mówca) wspólnych działań mających na celu rozwój parafii.

Po krótkich przemówieniach nastąpiło wręczenie kwiatów i drobnych upominków przez poszczególne delegacje. Nie zabrakło w tym momencie także wielu serdecznych życzeń dalszej długiej i owocnej pracy na nowej parafii, którą teraz dla ks. Mariana będzie Świętoniowa k. Przeworska.

W słowie pożegnalnym ks. Proboszcz podziękował gorąco wszystkim swoim parafianom i przyjaciołom parafii za wspólną modlitwę i dobrą współpracę życząc między innymi dalszego rozwoju i ciągłego pogłębiania życia duchowego poprzez modlitwę.