20 października uroczyście oddano do użytku dobudowaną część Szkoły Podstawowej w Dobieszynie. Inwestycja kosztował 1,2 mln zł.
Szkoła w Dobieszynie ma wieloletnie tradycje. Budynek pochodzi z okresu przedwojennego. Jak podkreśla Jolanta Urbanik, burmistrz Jedlicza, szkoła w środowisku wiejskim ma szczególne znaczenie. Jest to miejsce spotkań, integracji, zawiązywania więzi nie tylko pomiędzy uczniami, ale także dorosłymi. Dlatego też, gmina zdecydowała się inwestycje, które poprawią jakość kształcenia.

- Na każdym spotkaniu, zebraniu wiejskim w Dobieszynie zawsze bardzo mocno był podnoszony aspekt szkoły. W ramach naszej wielkiej inwestycji, której pierwszy etap zwieńczyliśmy sukcesem, gdyż dobudowaliśmy cztery klasopracownie, przebudowaliśmy ciągi komunikacyjne, pozyskując na to zadanie środki zewnętrzne. Rozbudowa szkoły kosztowała 1,2 mln zł, z czego z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych pozyskaliśmy ponad 800 tys. zł - powiedziała burmistrz Jedlicza Jolanta Urbanik.

Otwarcie przebudowanej szkoły w Dobieszynie

Ale to nie wszystko. Teraz czeka nas budowa sali gimnastycznej. Prace planuje się rozpocząć w roku 2022, a koszt budowy to ponad 2 mln zł.

- Jest to jedno z zadań inwestycyjnych, które planuję przyjąć do budżetu na rok przyszły. Na dziś mamy już bardzo dobrą informację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowaniu budowy sali gimnastycznej w Dobieszynie w kwiecie 700 tys. zł - dodała burmistrz Jolanta Urbanik.

Otwarcie przebudowanej szkoły w Dobieszynie

Wkład w rozwój szkoły w Dobieszynie mają również rodzice. Rada Rodziców ufundowała z wypracowanych środków, nowy plac zabaw.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, poświęceniu nowej części szkoły i jej prezentacji, uczestnicy przy dźwiękach muzyki przeszli do domu ludowego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Nie zabrakło podziękowań i życzeń, a w części artystycznej zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobieszynie. W uroczystym oddaniu do użytku dobudowanej części szkoły wziął udział między innymi poseł Piotr Babinetz.