W Jaszczwi 14 listopada na cmentarzu wojennym z I wojny światowej, odbyła się uroczystość poświęcenia nowego krzyża wraz z tabliczkami zawierającymi nazwiska żołnierzy pochowanych w bezimiennych dotąd mogiłach.
Niedzielna uroczystość była podsumowaniem projektu realizowanego przez harcerzy 19 Drużyny Harcerskiej "Invictus" im. J. Piłsudskiego w Jaszczwi we współpracy z Urzędem Gminy w Jedliczu.

Uroczystość na cmentarzu w Jaszczwi

Zidentyfikowani dzięki dokumentom z Archiwum Narodowego w Krakowie to w większości żołnierze narodowości polskiej z 20 nowosadeckiego pułku piechoty wchodzącego w 1915 roku w skład 12 Dywizji Piechoty armii Austro-Węgierskiej. W bitwie 7 maja 1915, która była konsekwencją Operacji Gorlickiej uczestniczyły także 100 cieszyński p.p oraz 56 wadowicki p.p. - w którym podobnie jak to miało miejsce w przypadku 20 p.p. większość stanowili żołnierze narodowości polskiej.

Uroczystość na cmentarzu w Jaszczwi

Harcerze w ramach projektu przygotowali dokładny opis bitwy, który w formie tablic został umieszczony przy wejściu na cmentarz wojenny.

Uroczystość na cmentarzu w Jaszczwi

Podczas uroczystości oprócz poświęcenia Krzyża, odbył się Apel Pamięci, a także złożone zostały wiązanki kwiatów.

Uroczystość na cmentarzu w Jaszczwi

W uroczystości uczestniczyli m.in. poseł Maria Kurowska, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, władze gminy Jedlicze z burmistrz Jolantą Urbanik, Przewodniczącym Rady Miejskiej Piotr Woźniak, władze Hufca ZHP Krosno, strażacy, harcerze oraz mieszkańcy.

Uroczystość na cmentarzu w Jaszczwi

Prowadzący uroczystość hm. Piotr Lubaś dziękując za wsparcie w realizacji projektu, zwrócił szczególną uwagę na to, że z mroków historii wydobyte zostały konkretne nazwiska, konkretne osoby w większości narodowości polskiej. - Dzisiaj nad ich grobami powiewa biało-czerwona, ta za którą tęsknili, a której nie dane im było doczekać. Dzisiaj wśród ciszy lasu wybrzmiał polski hymn i niechaj dzisiaj zrodzi się ludzka pamięć i ludzka modlitwa - nic więcej dać im już nie możemy - powiedział.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Jaszczwi: