Starostwo Powiatowe w Krośnie poinformowało o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2021/2022. Gdzie zgłaszać problemy? Podajemy ważne telefony.
Za prowadzenie akcji zimowej w sezonie 2021/2022 na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Jaśliska, Wojaszówka, Jedlicze, Iwonicz Zdrój (z wyłączeniem drogi Nr 2002R Iwonicz- Iwonicz-Zdrój i drogi Nr 1976R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2002R do Zespołu Szkół w Iwoniczu), odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie.

Drogi powiatowe na terenie gmin Krościenko Wyżne, Korczyna, Rymanów i Iwonicz-Zdrój (drogi: 2002R Iwonicz - Iwonicz-Zdrój i 1976R na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 2002R do Zespołu Szkół w Iwoniczu) w okresie zimowym 2021/2022 utrzymywane będą na mocy aktualnie zawieranych porozumień pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a gminami.

Planem zimowego utrzymania objęte zostały drogi o nawierzchni bitumicznej. W warunkach normalnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości dróg odbywać się będzie systemem patrolowo-interwencyjnym w godzinach 3.00 do 7.00 i 13.00 do 17.00 - razem 8 godzin. W godzinach 17.00 do 22.00 utrzymanie zimowe odbywać się będzie tylko w systemie interwencyjnym. W porze nocnej od godz. 22.00 do godz. 3.00 usługi w zakresie odśnieżania jak i likwidacji śliskości zimowej (bez względu na warunki atmosferyczne) prowadzone będą tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na interwencję służb ratowniczych (Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego).

Na czas trwania intensywnego opadu śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych oraz innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa ze względów bezpieczeństwa lub nie będzie możliwe uzyskanie należytego efektu pracy, utrzymanie zostanie wstrzymane i wznowione w sprzyjających warunkach pogodowych.

Starostwo Powiatowe w Krośnie przypomina również, że na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

WAŻNE TELEFONY


Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg, tel. 13 43 300 20 - całą dobę
Dyrektor PZD, tel. 13 43 75 797 pon.-pt. w godz. 7.00-15.00; sekretariat tel. 13 43 75 796 pon.-pt. w godz. 7.00-15.00
Kierownik ODM w Dukli, tel. 13 43 300 20 pon.-pt. w godz. 7.00-15.00
Gmina Korczyna, tel. 13 43 540 80, wew. 107 pon.-pt. w godz. 7.30-15.30
Gmina Krościenko Wyżne, tel. 13 43 151 90 pon. w godz. 8.00-16.00 wt.-pt. w godz. 7.00 - 15.00
Gmina Iwonicz-Zdrój, tel. 512 482 791 (całą dobę)
Gmina Rymanów, tel. 13 43 550 06 pon.-pt. w godz. 7.00-15.00

~Wgh

24-11-2021 20:10 7 17

Kto odpowiada? A hgw.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.