Niemal wszystkie lokalne rady miast i gmin oraz rada powiatu przyjęły już stosowne uchwały przyznające podwyżki pensji włodarzy. Zarobki poszybowały mocno w górę.
Prezydent Andrzej Duda podpisał 30 września nowelizację ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 10 października a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 listopada.

Zgodnie z nowymi przepisami pensja wójta, burmistrza czy prezydenta może wynosić wraz z dodatkami ponad 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80 procent sumy maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i specjalnego.

Radni nie mieli wyjścia, musieli podnieść zarobki włodarzom. W przeciwnym razie byłaby skarga na bezczynność. Niemal we wszystkich gminach radni zdecydowali się już na taki krok a same głosowania poprzedzone przytoczeniem przepisów prawa były tylko formalnością.

Wynagrodzenia poszczególnych włodarzy (kwoty brutto):

Gmina Chorkówka


Grzegorz Węgrzynowski
1. Wynagrodzenie zasadnicze: 8750 zł
2. Dodatek funkcyjny: 2700 zł
3. Dodatek specjalny: 3435 zł
4. Dodatek za wieloletnią pracę: 1750 zł

Gmina Dukla


Andrzej Bytnar
1. Wynagrodzenie zasadnicze: 9225 zł
2. Dodatek funkcyjny: 2835 zł
3. Dodatek specjalny: 3618 zł
Burmistrzowi Dukli przysługują także: dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprawy.

Gmina Iwonicz-Zdrój


Witold Kocaj
1. Wynagrodzenie zasadnicze: 9950 zł
2. Dodatek funkcyjny: 2450 zł
3. Dodatek specjalny: 3720 zł
Burmistrzowi Iwonicza-Zdroju przysługują także: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Gmina Jaśliska

[AKTUALIZACJA]
Adam Dańczak
1. Wynagrodzenie zasadnicze: 8200 zł
2. Dodatek funkcyjny: 2520 zł
3. Dodatek specjalny: 3216 zł
Wójtowi Jaślisk przysługują także: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy

Gmina Jedlicze


Jolanta Urbanik
1. Wynagrodzenie zasadnicze: 8344 zł
2. Dodatek funkcyjny: 2760 zł
3. Dodatek za wieloletnią pracę: 1668,80 zł
4. Dodatek specjalny: 3331,20 zł

Gmina Korczyna


Jan Zych
1. Wynagrodzenie zasadnicze: 9225 zł
2. Dodatek funkcyjny: 2835 zł
3. Dodatek specjalny: 3618 zł
Ponadto wójtowi gminy Korczyna przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprawy.

Krosno


Piotr Przytocki
1. Wynagrodzenie zasadnicze: 10370 zł
2. Dodatek funkcyjny: 3450 zł
3. Dodatek specjalny: 4146 zł
4. Dodatek za wieloletnią pracę: 2074 zł
Ponadto prezydentowi przysługuje: nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Gmina Krościenko Wyżne


Mateusz Liput
1. Wynagrodzenie zasadnicze: 9000 zł
2. Dodatek funkcyjny: 2520 zł
3. Dodatek specjalny: 3456 zł
Ponadto wójtowi Krościenka Wyżnego przysługuje dodatek za wieloletnią pracę.

Gmina Miejsce Piastowe


Dorota Chilik
1. Wynagrodzenie zasadnicze: 10250 zł
2. Dodatek funkcyjny: 3150 zł
3. Dodatek specjalny: 4020 zł
Ponadto wójt gminy Miejsce Piastowe przysługuje dodatek za wieloletnią pracę.

Gmina Rymanów


Wojciech Farbaniec
1. Wynagrodzenie zasadnicze: 8344 zł
2. Dodatek funkcyjny: 2760 zł
3. Dodatek specjalny: 3331,20 zł
4. Dodatek za wieloletnią pracę: 1668,80 zł
Ponadto burmistrzowi Rymanowa przysługuje nagroda jubileuszowa i inne świadczenia według zasad określonych dla pracowników samorządowych.

Gmina Wojaszówka


Sławomir Stefański
Nie uchwalono

Starostwo Powiatowe


Jan Pelczar
1. Wynagrodzenie zasadnicze: 10360 zł
2. Dodatek funkcyjny: 3400 zł
3. Dodatek specjalny: 4128 zł
Ponadto staroście krośnieńskiemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę.

Uchwały rad weszły w życie z dniem podjęcia a włodarzom należy się wyrównanie od 1 sierpnia 2021 roku.