Rada Powiatu Krośnieńskiego sprzeciwia się planom likwidacji przez dyrekcję krośnieńskiego szpitala nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej przez NZOZ VIVA w Dukli. Dyrektor szpitala odpowiada. Weź udział w naszej ankiecie.
Na ostatniej sesji (22 grudnia) Rada Powiatu Krośnieńskiego przez aklamację przyjęła stanowisko wyrażające zdecydowany sprzeciw dotyczący planów likwidacji przez dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej od marca 2013 roku przez NZOZ VIVA w Dukli, a wcześniej przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie. Wcześniej stanowisko przyjął Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, który przekazał je posłom, wojewodzie, marszałkowi, NFZ w Rzeszowie, dyrektorowi szpitala w Krośnie.

- Jest pismo od dyrektora szpitala w Krośnie do NZOZ VIVA w Dukli, z którego wynika, że do 23 grudnia do godziny 10.00 mają się określić, czy chcą współpracować i akceptują propozycję dyrektora szpitala. Jeśli nie, to od 1 stycznia 2022 roku nie będzie można korzystać z pomocy nocno-świątecznej w Dukli, a tylko w szpitalu w Krośnie. Ciężko sobie wyobrazić, że w obecnej sytuacji mieszkańcy naszych gmin będą przyjeżdżać do Krosna i czekać w kolejce - mówił przed przyjęciem stanowiska starosta krośnieński Jan Pelczar.

Odczytał też stanowisko. Czytamy w nim między innymi, że z pomocy NZOZ VIVA w Dukli korzystają mieszkańcy gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Miejsce Piastowe i Rymanów, a w sytuacji niedoborów kadrowych w nocnej i świątecznej opiece w szpitalu w Krośnie, także pacjenci z pozostałych gmin powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna.
Przykładowo od stycznia do listopada 2021 roku udzielono w Dukli ponad 10,4 tys. porad medycznych (ok. 70 % liczby udzielonych porad w Krośnie), między innymi 3593 osobom świadczeń w poradni lekarskiej ambulatoryjnej internistycznej; w poradni lekarskiej ambulatoryjnej pediatrycznej - 2799; w poradni lekarskiej wyjazdowej - 559, porad telefonicznych - 1133.

- Nocna i świąteczna opieka medyczna w Dukli realizowana od 2013 r. przez NZOZ VIVA, a wcześniej przez SPPR w Krośnie na stałe wrosła w system zabezpieczenia medycznego mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Koncentracja pomocy w Dukli sprawdziła się przed rokiem 2020, jak i sprawdza się obecnie w warunkach epidemii - czytamy między innymi w stanowisku Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Zdaniem autorów Stanowiska, likwidacja pomocy w Dukli miałaby również negatywny wpływ na funkcjonowanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej w krośnieńskim szpitalu.

- Już teraz nie jest ona realizowana na akceptowalnym poziomie. NZOZ VIVA jest przygotowany do dalszego realizowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W tym celu zakupiono karetkę transportową, dostosowano godziny pracy apteki do potrzeb pacjentów. Wyposażono dodatkowo gabinety zabiegowe. Likwidacja nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Dukli byłaby wyraźnym naruszeniem podstawowych zasad, spośród których na pierwszy plan wysuwają się troska o bezpieczeństwo, jakość życia wszystkich mieszkańców, także tych z odległych miejscowości - napisano w Stanowisku.

Odpowiedź na stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVA w DukliWojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie od 2013 roku świadczy usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej w dwóch punktach: w Krośnie oraz Dukli. Poradnia w Krośnie zabezpiecza głównie obszar miasta Krosna oraz gminy: Korczyna, Krościenko Wyżne i Wojaszówka oraz miasto i gminę Jedlicze. Poradnia w Dukli zabezpiecza głównie obszar gminy Chorkówka, Jaśliska, Miejsce Piastowe oraz miasto i gminę Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów.
W obu poradniach Szpital zapewnia świadczenia lekarskie internistyczne, pediatryczne i wyjazdowe oraz świadczenia pielęgniarskie.
W skali roku liczba świadczeń lekarskich (w miejscu i wyjazdowych) wynosi:

Porady lekarskie internistyczne w miejscu: Krosno i Dukla - 8758 (Krosno - 62%, Dukla - 38%)
Porady lekarskie pediatryczne w miejscu: Krosno i Dukla - 5805 (Krosno - 55%, Dukla - 45%)
Porady lekarskie wyjazdowe: Krosno i Dukla - 805 (Krosno - 32,4%, Dukla - 67%)
Porady telefoniczne: Krosno i Dukla - 1915 (Krosno24,5%, Dukla - 75%)
Świadczenia pielęgniarskie ogółem (w poradni i w domu): Krosno i Dukla - 6759 (57,5%, Dukla - 42,5%)


W okresie 2020-2022 roku finansowanie świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest utrzymane na stałym poziomie. Pomimo braku wzrostu finansowania, co roku Szpital jest zmuszany do podnoszenia stawek za godziny dyżurowe świadczone przez podmioty prywatne (lekarzy).
Do 2020 roku finansowanie punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wystarczało na poniesienie kosztów ich utrzymania, natomiast w 2021 roku - po spełnieniu roszczeń płacowych lekarzy, nastąpiła już w skali roku konieczność dopłaty przez Szpital ok. 50 tysięcy złotych. Spełnienie kolejnych warunków proponowanych przez lekarzy, kosztowałoby w 2022 roku Szpital dodatkowo 550 tysięcy złotych, czyli łącznie 600 tysięcy złotych.
Jedynym rozwiązaniem, które pozwoliłoby udźwignąć stawiane warunki płacowe lekarzy jest utrzymanie jednego punktu obsługiwanego przez 3 lekarzy zabezpieczających obydwa obszary, a nie jak dotychczas przez 4 lekarzy i dwóch punktów. Natomiast świadczenia wyjazdowe (lekarza, pielęgniarki) oraz porady telefoniczne byłyby świadczone w niezmiennym systemie.
Dyrekcja Szpitala ma pełną świadomość korzyści społecznych z funkcjonowania poradni w dwóch lokalizacjach. Jednocześnie podmiot leczniczy nie ma żadnego wpływu na poziom refundacji świadczeń. Przy braku innych źródeł finansowania koszty muszą być dostosowane do stawek oferowanych w ramach umowy z NFZ. Wobec stale rosnących cen, wysokiej inflacji i oczekiwań płacowych personelu (lekarzy), realizowanie usług na bazie jednej poradni zlokalizowanej w Krośnie z obsadą 3 lekarzy, jest jedyną szansą na dalsze utrzymanie działalności w w/w zakresie.
Koszty przeznaczone na zabezpieczenie dyżurowe przez 4 lekarzy w 2019 roku wyniosły 1 579 788,00 złotych, w 2020 roku: 1 831 592,00 złotych, w 2021 roku: 1 978 620,00 złotych, natomiast po spełnieniu propozycji lekarzy wyniosłyby w 2022 roku: 2 514 320,00 złotych.
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie cały czas zabiega o środki finansowe, jak i również prowadzi negocjacje w celu utrzymania możliwości realizowania świadczeń w obydwu punktach.
Równocześnie próby wymuszania zaakceptowania przez Szpital przyjęcia warunków płacowych lekarzy przy obsadzie 4 lekarzy, mogą doprowadzić do sytuacji, w której Szpital nie będzie w stanie zabezpieczyć nawet jednego punktu świadczącego "nocną i świąteczną opiekę zdrowotną".
Z żalem przyjęte zostało stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego skierowane właśnie do Szpitala będącego jednostką publiczną, która mimo trudnej sytuacji finansowej, wdrażanego Programu Naprawczego walczy o utrzymanie wysokiej jakości usług i swoje działania nakierowuje na dobro i poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Zwłaszcza, że od prawie dwóch lat zmierza się z pandemią Covid-19 przy jednoczesnych problemach finansowych, co ma znaczny wpływ na stabilność finansową jednostki. Szpital nie może ulegać naciskom finansowym podmiotom prywatnym (lekarzy) nie uwzględniając możliwości finansowych. Dlatego tutaj powinno być odczuwalne wsparcie Szpitala przez Samorządy.
Niezrozumiałe jest również to, iż pomimo kierowanych próśb w 2021 roku do Pana Starosty o wsparcie Powiatu Krośnieńskiego w postaci zakupu niezbędnej aparatury medycznej, mimo, iż w opublikowanym stanowisku na pierwszy plan Rada Powiatu wysuwa troskę o bezpieczeństwo oraz jakość życia wszystkich mieszkańców, Szpital otrzymał odmowę w partycypacji i zakupie sprzętu ratującego zdrowie i życie.

Odpowiedź podpisał Piotr Czerwiński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Ankieta

Czy nocna i świąteczna opieka w Dukli powinna funkcjonować nadal?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki ankiety


~lula

28-12-2021 23:20 7 19

Do GOŚĆ
to trzeba było się uczyć na doktora , a nie zazdrościć zarobków.Nie wiem jako zawód wykonujesz, ale nie masz pojęcia o pracy na dyżurach , stresie, niedogodnościach. Tyle w temacie.
Odpowiedz

~Mini

25-12-2021 12:06 9 17

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest nie tylko w niedziele i święta ale od poniedziałku do niedzieli od 18 do 6 lub 7 rano...tak się tylko nazywa...więc dla dwóch lekarzy wychodzi to po 15 dyżurów w miesiącu...
Odpowiedz

~mi

24-12-2021 18:40 6 14

Do Gość, a 12 godz. nocnych od poniedziałku do piątku, razy 52 tygodnie?
Odpowiedz

~Obserwator

24-12-2021 08:29 9 22

Proszę Państwa . Mamy coraz większą centraliazację . Jeszcze parę lat i znaczenie gmin spadnie całkowicie . Trzeba tu budować silne miasto KROSNO . Rozszerzać jego tereny bo inaczej zginiemy w niebycie. Nie potrzebni nam są wójtowie prześcigujący się w artykułach medialnych .Ta mikro polityka w gminie nie jest nam potrzebna do niczego !! MKS Krosno musi docierać do wszystkich nowych terenów Miast tak jak robi to RZESZÓW . .
Odpowiedz

~Gość

23-12-2021 16:07 10 32

Moim zdaniem to co mówi dyrektor to jakieś nieporozumienie, bo za dyżury w niedziele i święta (nie ma w miesiącu więcej jak 8 dni) miesięcznie lekarzowi płaci 40 tys.czyli co najmniej 5 tys za jeden dzień pracy. A może to normalne, bo mnie musi wystarczyć 3,5 tys za cały miesiąc by utrzymać siebie i rodzinę.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.