Rada Powiatu Krośnieńskiego 22 grudnia br. uchwaliła budżet na 2022 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Radni byli jednomyślni.
Dochody powiatu na 2022 rok zaplanowano w wysokości ogółem 84.443.638 zł. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące na poziomie 78.822.036 zł oraz dochody majątkowe 5.621.602 zł.

Źródłami dochodów bieżących 2021 roku będą:
udziały powiatu we wpływach z podatku PIT i CIT w łącznej kwocie 18.367.996 zł,
subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana w kwocie ogółem 41.660.294 zł,
dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych powiatu - 9.631.167 zł
dochody z tytułu dotacji na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.904.140 zł
dochody własne powiatu przysługujące powiatu na podstawie odrębnych ustaw - 6.049.853 zł.
dochody z UE zaplanowano w kwocie 582.270 zł.

Budżet Powiatu został zaplanowany z deficytem w wysokości 5.624.889 zł., który zostanie pokryty kredytem.
Wydatki powiatu na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 90.068.527 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 75.758.285 zł w tym: wydatki z udziałem środków z budżetu UE - 598.152 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14.310.242 zł i są wyższe o 27% w stosunku do 2021 roku.

Wydatki majątkowe dotyczą głównie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych, na które w części Powiat już otrzymał dofinansowanie m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" i Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt uchwały budżetowej przedstawił starosta krośnieński Jan Pelczar.

- W toku wykonywania budżetu mogą pojawić się nowe źródła finansowania zadań inwestycyjnych, gdyż wraz z pojawieniem się nowych naborów i możliwości finansowania inwestycji, składamy kolejne wnioski o ich dofinansowanie. Mimo, że teraz nie zostały wyszczególnione w budżecie, dziś już wiem, że pojawią się nowe zadania. Jesteśmy przygotowani do realizacji kolejnych inwestycji, mamy zabezpieczone w budżecie kwotę 2.500.000 zł na przebudowę/ rozbudowę dróg jako wkład własny właśnie do nowych zadań. Mamy również przygotowane dokumentacje i pozwolenia, grupujemy je na poszczególnych gminach w duże zadania i będziemy wnioskować o ich dofinansowanie, to nasz priorytet - powiedział starosta Jan Pelczar.

Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad komisji Rady Powiatu, które podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowały go pozytywnie.

~spokojny

23-12-2021 13:46 16 23

A CO Z MOSTEM W ŁĄCZKACH JAGIELLOŃSKICH? CZYŻBY NA OBIETNICACH SIĘ SKOŃCZYŁO?
Odpowiedz

~spokojny

23-12-2021 13:28 14 22

A CO Z MOSTEM W ŁĄCZKACH JAGIELLOŃSKICH? CZYŻBY NA OBIETNICACH SIĘ SKOŃCZYŁO?
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.