Przedłużony został termin składania ofert na budowę nowoczesnej trybuny krytej na stadionie przy ul. Legionów.
Zielone światło na budowę nowoczesnej trybuny sportowej na stadionie przy ul. Legionów dali radni Rady Miasta Krosna na sesji 1 października ubiegłego roku. Wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 rok na realizację tego zadania w wysokości 17 mln zł.

Dzięki podjętej uchwale mogły zostać wdrożone procedury przetargowe na wykonanie zasilania z sieci SN stadionu - w zakresie wykonania przyłącza do stacji trafo, uzbrojenia stacji trafo z transformatorem oraz zakupu rezerwowego agregatu prądotwórczego, a także na budowę na pierwszym łuku stadionu zadaszonej trybuny wraz z niezbędną infrastrukturą.

17 grudnia ubiegłego roku został ogłoszony przetarg na budowę zadaszonej trybuny łukowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na stadionie przy ul. Legionów w Krośnie.

Pierwotnie oferty można było składać do 3 stycznia do godziny 10.00. Termin ten został jednak wydłużony i chętni mogą złożyć swoją ofertę do 14 stycznia do godz. 10.00.

Nowa trybuna ma pomieścić ponad 2,2 tys. kibiców. 12 miejsc będzie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.Trybuna będzie konstrukcji żelbetowa, zadaszona dachem łukowym, który ma być ekranem akustycznym chroniącym przestrzeń za trybuną przed nadmiernym hałasem. Projekt przebudowy zakłada budowę windy i pochylni dla niepełnosprawnych, 3 węzłów sanitarnych, oraz miejsca pod mobilne stoiska gastronomiczne.

Wokół trybuny zaplanowano budowę drogi pożarowej, ciągów pieszych oraz pieszo-jezdnych. Wyznaczono parking na 65 miejsc, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych oraz parking dla załóg żużlowych na 40 miejsc.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje także przebudowę podziemnych sieci, w tym kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji wodnej, gazowej oraz elektrycznej.