Gmina Miejsce Piastowe złożyła wniosek na projekt, w ramach którego mają powstać ścieżki spacerowo-przyrodnicze w Niżnej Łące i Wrocance. Atrakcją będą modele gigantycznych owadów.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 gmina Miejsce Piastowe złożyła wniosek na projekt, w ramach którego mają powstać ścieżki spacerowo-przyrodnicze w Niżnej Łące i Wrocance.

Wniosek został najlepiej oceniony spośród 8 złożonych i znalazł się na pierwszej pozycji listy rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania.

Siłownia, leżaki i gigantyczne owady


Początek ścieżki planowany jest na placu rekreacyjnym w Niżnej Łące, przy rzece Jasiołce. Ma tam powstać siłownia plenerowa z sześcioma urządzeniami, a do odpoczynku będą służyć betonowe leżaki z drewnianymi siedziskami. Dodatkowo ustawione zostaną realistyczne, gigantyczne modele pięciu owadów występujących na tym terenie, odzwierciedlające szczegóły budowy prawdziwych okazów.

Na działce zostanie zamontowany również kontener sanitarny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przy wejściu na plac trzy lampy solarne.

Rekreacja z historią


Trasa będzie też prowadzić do miejsc związanych z historią i dziedzictwem kulturowym - wzdłuż całej trasy na tablicach będą zamieszczone informacje o historii Niżnej Łąki i Wrocanki, ich znanych mieszkańcach (o. Hieronim Longawa, Karola Klobassa - Zręcki, ks. January Horwat) oraz prowadzić będzie do zabytkowego kościoła drewnianego, kościoła murowanego, zabytkowego wozu strażackiego we Wrocance.

Ścieżka spacerowa oraz plac rekreacyjny będą obiektami ogólnodostępnymi i całorocznymi.