Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zobaczyła w Krośnie efekty projektu, zrealizował Krośnieński Holding Komunalny.
Projekt pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego - I etap" zrealizowany został w ramach współpracy 27 samorządów, które zawarły porozumienia z Gminą Miasto Krosno i na ich mocy powierzyły miastu część swoich zadań z zakresu gospodarki odpadami. Swoim zasięgiem projekt objął ok. 350 tys. mieszkańców południowej części województwa podkarpackiego.

W ramach projektu, którego wartość wyniosła blisko 106 mln zł (brutto), została zmodernizowana i rozbudowana instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krośnie, powstał nowoczesny PSZOK oraz zakupiono sprzęt usprawniający pracę Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie.

- Myślę, że tylko takich projektów nam trzeba. Ten projekt, którego efekty dzisiaj miałam okazję zobaczyć, to na pewno jest projekt, którym można się chwalić i trzeba go pokazywać. Jest to projekt pionierski, jeśli chodzi o inwestycje tego typu. Elementy tego projektu wpisują się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz w dążenia do neutralności energetycznej - powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podczas spotkania w siedzibie Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, w którym wzięli udział: minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, prezydent Krosna Piotr Przytocki, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Janusz Fic, członek zarządu oraz dyrektor finansowy Zdzisław Syzdek i prezes WFOŚiGW w Rzeszowie Adam Skiba, rozmawiano o projekcie odpadowo-energetycznym Krosna, inwestycjach w zakresie gospodarki odpadowo-energetycznej, integracji i współpracy samorządów, a także o planach i kolejnych inwestycjach Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

- Dzisiaj mieliśmy okazję, aby przedstawić nasz projekt odpadowo-energetyczny, podsumować wszystkie działania, odpowiedzieć na pytania pani minister i podziękować za wsparcie. Myślę, że pani minister jest teraz przekonana o słuszności decyzji o wsparciu dużymi środkami zewnętrznymi, środkami Unii Europejskiej, tego przedsięwzięcia - powiedział prezydent Piotr Przytocki.