Referendum w sprawie odwołania burmistrza gminy Jedlicze Jolanty Urbanik zostało unieważnione. Wiemy, ile wydano z budżetu gminy Jedlicze na jego organizację.
Zorganizowane końcem października 2021 roku referendum w sprawie odwołania burmistrza gminy Jedlicze Jolanty Urbanik zakończyło się porażką dla jego inicjatorów. Frekwencja wyniosła nieco ponad 14 procent co sprawiło, że referendum zostało unieważnione.

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym, finansowanie referendum jest jawne a jego koszty pokrywa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy referendum. Ustawa mówi również o tym, że sprawozdanie finansowe udostępnia się do wglądu mieszkańcom.

Jak wynika ze sprawozdania udostępnionego przez burmistrz, na organizację i przeprowadzenie referendum wydano blisko 36 tys. zł. Lwia część tych wydatków to diety członków miejskiej i obwodowych komisji a także umowy zlecenia na obsługę referendum.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem referendum w gminie Jedlicze było potrzebne?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki ankiety