Powiat Krośnieński przebuduje drogę przebiegającą przez miejscowości Iwla, Chyrowa i Mszana w gminie Dukla. Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład.
W Starostwie Powiatowym w Krośnie (12 stycznia) podpisana została umowa ze spółką Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie na przebudowie drogi powiatowej nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska. Kontrakt opiewa na kwotę blisko 11 mln 810 tys. zł, z czego 9 452 500 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pozostałe środki to wkład własny Powiatu.

Droga powiatowa przebiega przez miejscowości Iwla, Chyrowa i Mszana. Wymaga pilnej przebudowy, nawierzchnia jest mocno zniszczona, posiada liczne ubytki oraz wyboje, które zagrażają bezpieczeństwu użytkowników drogi.

- Jest to ważny ciąg komunikacyjny, łączy gminę Dukla z ościennymi gminami i drogą wojewódzką nr 993. Ponadto prowadzi do malowniczych terenów licznie odwiedzanych przez turystów. Przebudowa tego odcinka wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników i komfort jazdy - podkreślił starosta Jan Pelczar.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje m.in. pełną wymianę całej konstrukcji istniejącej drogi na długości blisko 6 kilometrów, remont przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej na odcinku ok. 500 m, wykonanie nowej nawierzchni zjazdów do działek i posesji oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także montaż urządzeń BRD.

- Prace drogowe rozpoczną się od robót przygotowawczych, czyli wycinki drzew, karczowania krzewów i poszycia oraz robót rozbiórkowych poza korpusem drogi. Chodzi o to, by nie utrudniać ruchu do końca sezonu narciarskiego, bowiem droga prowadzi do wyciągu narciarskiego w Chyrowej. Natomiast na wiosnę, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, planujemy pełną przebudowę konstrukcji drogi - powiedział Andrzej Zygar, prezes Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

Zadanie ma zostać wykonane w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący rady Powiatu Andrzej Krężałek i radna Józefa Winnicka-Sawczuk.