Z jakimi pytaniami zwracały się osoby do ekspertów ZUS w Jaśle podczas dyżuru telefonicznego, który odbył się 26 stycznia?
26 stycznia br. zorganizowany został dyżur telefoniczny pracowników Oddziału ZUS w Jaśle, którzy odpowiadali na pytania z zakresu zmian w ubezpieczeniach społecznych wynikających z Polskiego Ładu.
Zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jak wyliczyć składkę w 2022 dla osób rozpoczynających działalność i nie prowadzących wcześniej działalności lub którzy ją wznawiają po zawieszeniu?
Składka zdrowotna jest opłacana w zależności od formy opodatkowania:
- jeśli są to zasady ogólne (wg skali albo podatek liniowy) - podstawą wymiaru jest dochód z poprzedniego miesiąca; podstawa nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia,
- jeśli jest to ryczałt od przychodów ewidencjonowany - podstawa jest uzależniona od wysokości uzyskanych od początku roku przychodów,
- karta podatkowa - podstawą jest minimalne wynagrodzenie,
- inne źródło uzyskania dochodu niż działalność gospodarcza (np. twórcy, artyści) - od 100% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne pomocny będzie kalkulator, który znajduje się na naszej stronie pod linkiem https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej

Jakie są w tym roku zasady zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy pracownika?
Po zmianach możliwość obniżenia składki nie będzie dotyczyła kwoty faktycznej zaliczki za dany miesiąc. Obniżenie takie będzie następowało do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na podatek dochodowy, obliczanej zgodnie z przepisami obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Jaką podstawę składki zdrowotnej w 2022 roku należy przyjąć dla osoby prowadzącej działalność na zasadach ogólnych wg skali podatkowej rozliczającej się za okresy kwartalne?
Dla celów ustalenia wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne płatnik jest zobowiązany do comiesięcznego ustalania dochodu na zasadach wskazanych w art. 81 ust. 2c ustawy zdrowotnej, pomimo, że nie ma takiego obowiązku względem organów podatkowych.

Jak wygląda nowa deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA?
W związku ze zmianami nastąpiło rozszerzenie zakresu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz raportu imiennego ZUS RCA o informacje dotyczące:
- obowiązującej w danym miesiącu formy opodatkowania, przychodów lub dochodów (w zależności od formy opodatkowania),
- kwoty dopłaty na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nowe dane wykazywane są w ZUS DRA w bloku XI i XII a w ZUS RCA w bloku III.E i III.F

Czy istnieje obowiązek złożenia deklaracji za styczeń, czy ZUS ustali z urzędu podstawę wymiaru składki?
Jeśli płatnik opodatkowany według zasad ogólnych lub podatkiem zryczałtowanym nie przekaże informacji o miesięcznym przychodzie lub dochodzie z działalności gospodarczej, a więc nie przekaże do ZUS za dany miesiąc dokumentów rozliczeniowych, w których ustali podstawę wymiaru i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ZUS z urzędu ustali podstawę wymiaru składki w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

Co się zmieniło dla przedsiębiorców stosujących opodatkowanie w formie karty podatkowej?
Składka zdrowotna jest opłacana od podstawy wymiaru, którą stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Za okres od stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby w nimi współpracujące mają obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Za okres od stycznia 2022 r. taka osoba będzie zobowiązana do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek w terminie do 20-go następnego miesiąca.

Od jakiej podstawy należy obliczyć składkę zdrowotną dla osoby, która rozpoczyna działalność gospodarczą po raz pierwszy?
W takim przypadku opłaca się składkę od minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. składka wyniesie 270,90 zł (9% x 3.010 zł).

Czy emeryt prowadzący działalność będzie musiał płacić składkę zdrowotną?
Tak, zasada dotycząca konieczności opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez emeryta prowadzącego działalność nie zmienia się. Pozostają jednak obecne wyjątki, które umożliwiają zwolnienia z tej składki. Zasady ustalania podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne będą uzależnione od formy opodatkowania prowadzonej przez emeryta działalności.

Jakie są terminy opłacania składek?
Dla większości płatników zmieni się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Tylko dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostanie bez zmian - do 5. dnia następnego miesiąca.
Dla pozostałych płatników składek termin będzie zależał od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie:
- do 15. dnia następnego miesiąca będą opłacać i rozliczać składki za dany miesiąc m.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje,
- do 20. dnia następnego miesiąca wykonywać ten obowiązek będą pozostali płatnicy, np. opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

Ponadto na stronie internetowej ZUS www.zus.pl można znaleźć informacje na temat zmian w wyliczaniu, rozliczaniu i opłacaniu składki zdrowotnej oraz odpowiedzi na inne pytania dotyczące zmian przepisów dla przedsiębiorców.

Informacje na temat zmian składki zdrowotnej od 2022 r. dostępne są pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./zmiany-w-skladce-zdrowotnej

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami na temat zmian składki zdrowotnej od 2022 r.: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./faq
Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.