Sprzedano już ponad 38 hektarów w Strefie Inwestycyjnej Krosno Lotnisko, czyli 77 procent całej powierzchni. Są plany na jej rozszerzenie.
Na koniec grudnia 2021 roku w rękach inwestorów było już ponad 38 hektarów terenów inwestycyjnych na strefie Krosno Lotnisko. Jest to 77 procent całej powierzchni strefy.

- Obecnie, w trakcie sprzedaży, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych jest ponad 3 hektary gruntów. Oznacza to, że z prawie 50 hektarów pozostało nam jeszcze niespełna 8 hektarów możliwych do zainwestowania przez zainteresowanych - informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna.

Ciągle wzrasta liczba osób zatrudnionych w zakładach w strefie. Na koniec 2020 r. było ich około 490, a na chwilę obecną to prawie 540. Tomasz Soliński tłumaczy, że decydowana większość to tzw. dobre miejsca pracy, czyli zajmowane przez osoby z wyższymi kwalifikacjami, a tym samym lepiej wynagradzane.

W strefie łącznie zainwestowało 26 firm, zarówno dużych, średnich, jak i małych. Część jest na etapie budowy hal produkcyjnych, kilka inwestycji jest w przygotowaniu. Dla władz Krosna każda firma jest ważna. A to, że znalazła się w strefie oznacza, że prowadzi działalność innowacyjną.

- Jest to dla nas niezwykle istotne, że zostały stworzone tak wartościowe miejsca pracy przez naszych inwestorów. Zdarza się, że większe podmioty tworzą dodatkowo miejsca pracy w firmach pokrewnych poprzez kooperację także z tymi, które nie są zlokalizowane w strefie inwestycyjnej - mówi zastępca prezydenta Krosna.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby firmy Max-Stone w Strefie Inwestycyjnej Krosno - Lotnisko
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby firmy Max-Stone w Strefie Inwestycyjnej Krosno - Lotnisko (fot. Max-Stone)

Miejsca w strefie powoli się wyczerpują, dlatego też władze Krosna zamierzają poszerzyć strefę inwestycyjną o kolejne 18 hektarów poprzez zmianę granic lotniska wzdłuż ul. Kaczorowskiego w kierunku ul. Zręcińskiej.

- Powiększenie strefy inwestycyjnej o niezagospodarowane tereny przylegające do lotniska oraz część terenu lotniska, odbędzie się bez ograniczania jego parametrów, z zachowaniem bezpieczeństwa. Jest to teren atrakcyjny inwestycyjnie, z uwagi na doskonałą lokalizację, dostęp do mediów oraz infrastrukturę drogową, wymagający niewielkich nakładów, aby mógł ,,pracować" na rzecz rozwoju naszego miasta - podkreśla Tomasz Soliński.

Ale to nie wszystko. Podejmowane są również intensywne działania, by uzbroić strefę Krosno 2, czyli teren po dawnym Lotnisku Iwonicz. Już na chwilę obecną teren ten cieszy się sporym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów.

- Planujemy w perspektywie najbliższych kilku lat uzbroić ten teren w niezbędne sieci oraz przygotować dokumenty planistyczne, by proces inwestycyjny przebiegał sprawnie. Strefę tą objęliśmy opracowywanym obecnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna. W drugim kwartale bieżącego roku będzie ono wyłożone do konsultacji społecznych. Będziemy zachęcać zarówno mieszkańców jak i przedsiębiorców do wnoszenia uwag. Jest to istotne dla zrównoważonego rozwoju naszego miasta jak i tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Krośnie - zaznacza Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna.

Warto też wspomnieć o Inkubatorze Przedsiębiorczości Krosno, który funkcjonuje od lipca ubiegłego roku. Powierzchnia produkcyjna została już wykorzystana w 100 procentach. Działa 14 firm - zatrudniających obecnie 51 osób a ciągu najbliższych 2 miesięcy liczba zatrudnionych wzrośnie do ponad 80. Do wynajęcia jest jeszcze 11 biur pod działalność gospodarczą.

- Jak na pół roku działalności jest to bardzo dobry wynik. Wspólnie z tymi podmiotami prowadzimy działania związane z rozwojem przedsiębiorczości, w tym między innymi networking, edukację w zakresie zakładania działalności gospodarczej, systemu podatkowego, uwarunkowań prawnych. Cieszy również fakt, że są to nowe inicjatywy, nowe pomysły, które są testowane i rozwijane w naszym inkubatorze. Jest tutaj dużo ludzi młodych również spoza Krosna. Jest to wyzwanie dla nas, żeby te kreatywne osoby zatrzymać w naszym mieście i stworzyć im warunki nie tylko do pracy, ale i zamieszkania w Krośnie - podkreśla Tomasz Soliński.

~pp

16-02-2022 18:27 8 14

Brawo!
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.