Po raz kolejny, Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krośnie zorganizował tym razem w Lubatowej, Spotkanie Noworoczne.
31 stycznia do Sali Domu Ludowego w Lubatowej przybyło ponad 150 osób ze wszystkich gmin powiatu krośnieńskiego. Były władze polityczne partii oraz samorządowe. Na Sali dało zauważyć się nie tylko nestorów, ale także młode osoby rozpoczynające działalność w PSL.

Uroczystość rozpoczął 30 minutowym koncertem ludowy zespół Lubatowianie. Odśpiewaniem "Roty" rozpoczęła się dalsza część uroczystości. Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Krośnie, Andrzej Koniecki poprowadził dalszą część spotkania. Powitani zostali zaproszeni goście, m.in.: Wiceprezesi Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie Dariusz Sobieraj - radny sejmiku województwa podkarpackiego i Marek Owsiany, jednocześnie Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Jan Urban - Prezes zarządu powiatowego PSL w Jaśle, Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego - Edward Nowak oraz wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk. Wśród zgromadzonych znalazły się także władze samorządowe powiatu, burmistrzowie i wójtowie. Z kolei Przewodniczący omówił szczegółowo kampanię wyborcą w wyborach samorządowych. Odniósł się do porażek i sukcesów Partii w naszym regionie, przytaczając wiele liczb. Dariusz Sobieraj mówił o zakończonej kampanii i wyborach, ale także nawiązał do nadchodzących wyborów parlamentarnych w jesieni br. Twierdził ze stanowczością, że nie można zmarnować tego sukcesu.Głos zabrali również Marek Owsiany i Jan Urban. Na zakończenie legitymacje członkowskie PSL, z rąk Marka Owsianego i Dariusza Sobieraja otrzymali: Grażyna Bęben, Katarzyna Socha, Dariusz Deptuch i Mirosław Markiewicz.

Noworoczne życzenia zgromadzonych rozpoczęły wspólny wieczór, w którym wielu wspomnieniom nie było końca. Myślą wracano do dawnych czasów, wspominano tych, którzy odeszli. Rozmawiano o przyszłości partii.

Oto co powiedzieli:
Marek Owsiany:
Wybory 2015 to sukces, ale z sukcesami jest tak, że nie jest on dany na zawsze. Jak będzie jesienią, zależeć to od tych ludzi, którzy są tutaj. Jeżeli będą rozważni w swoim działaniu przy podejmowaniu decyzji, a jednocześnie bardzo pracowici i skuteczni w pozyskiwaniu środków, tak potrzebnych dla prowadzenia inwestycji samorządowych to spowoduje to, że kandydaci z list PSL uzyskają w jesieni dobry wynik, ale nad tym trzeba będzie jeszcze mocno pracować. Takie spotkania, mają na celu dyskusję, omówienie priorytetów działania na 2015 rok. Dobre wyniki będą miały wpływ na ocenę działania Partii. Uważam, że PSL stać na uzyskanie w wyborach do Parlamentu wyniku w granicach 15-20 procent. Liczę, że w roku jubileuszu 120-lecia ruchu ludowego, wynik taki zostanie osiągnięty. Dzisiejszy kandydat na Prezydenta RP pokazuje, że do działania wchodzi młode, a jednocześnie doświadczone pokolenie (marszałek województwa świętokrzyskiego). Na pewno będzie trudno wygrać wybory prezydenckie, ale miejmy nadzieję. Wiele rzeczy planowanych w kampanii nie udało się zrealizować. Wiele naszych pomysłów było zasadnych. Co do młodzieży, należy ją w Partii mieć, gdyż starsi odchodzą i trudno byłoby działać bez zaplecza. Należy ich powoli wprowadzać i tworzyć struktury składające się z różnych sfer.
Życzę, i młodym, i starszym odwagi w działaniu. Do wstępowania w szeregi Partii, oraz uczestniczenia w wyborach. Nieobecni nie mają racji.

Andrzej Koniecki

Andrzej Koniecki:
Wynik jaki uzyskaliśmy w ostatnich wyborach był jednym z najlepszych wyników w ostatnich czasach naszego Stronnictwa np. do Rady Powiatu Krośnieńskiego uzyskaliśmy 10 mandatów na 23. Do sejmiku wojewódzkiego zdobyliśmy 3 mandaty na 8 z naszego okręgu. Cieszy mnie fakt, że dzięki takiemu wynikowi doszło do porozumienia i mamy w Krośnie współrządzenie wszystkich komitetów wyborczych. Mam nadzieję, że dobry wynik w wyborach samorządowych zostanie przeniesiony do wyborów parlamentarnych. Jeżeli chodzi o PSL, to jestem dobrej myśli, gdyż członkowstwo w partii poszerza się. Wstępują młodzi, chcący działać. Życzę wszystkim, aby rok 2015 był lepszy i gorszy tzn. lepszy niż 2014, a gorszy niż 2016.

Dariusz Sobieraj

Dariusz Sobieraj:
W wyborach samorządowych PSL uzyskał ponad 23 % poparcia i jest drugą siłą polityczną na Podkarpaciu. Analizując wyniki widzimy, że warto pracować na rzecz lokalnych społeczności, bo wyborcy dobrze to oceniają. Nie boimy się głosić i realizować swojego programu i chcielibyśmy ten sukces wyborczy przełożyć na wybory sejmowe.
Uważam, że jest to zadanie możliwe do wykonania. Za mój osobisty wynik 23 000 głosów, wszystkim serdecznie dziękuję bo jest to sukces nas wszystkich działających w samorządzie. Był on możliwy dzięki mojej i naszych samorządowców pracy przez całą kadencję. Byłem Wiceprzewodniczącym Sejmiku i dla dobra społecznego funkcję tę aktywnie sprawowałem, angażując się wielokrotnie w sprawy wydawałoby się beznadziejne, a które po moich staraniach udało się pozytywnie załatwić. Do samorządu trzeba mieć serce i należy więcej dawać od siebie, niż oczekiwać uznania.
Życzę w Nowym Roku mądrości i stabilności w działaniu samorządowym i politycznym. Czyńmy dobro na co dzień. Jesteśmy "blisko ludzkich spraw". Jest to humanitarne hasło, które oddaje nie tylko moje poglądy, ale wielu z nas.