Na prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach zabytkowych na Podkarpaciu przeznaczono prawie 9,4 mln zł. Jakie zadania z Krosna i powiatu otrzymają dofinansowanie, a jakie nie dostaną wsparcia?
- Wojewódzki konserwator zabytków dokonał rozpoznania wniosków o dotacje na utrzymanie i konserwację obiektów zabytkowych w naszym regionie. Łączna pula przyznanych środków to 9 mln 392 tys. zł. W ustawowym terminie złożono łącznie 359 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 230 - poinformowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Komisja, pod przewodnictwem podkarpackiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, pozytywnie zaopiniowała 126 wniosków na zabytki nieruchome na kwotę 5 580 000,00 zł oraz 104 wnioski na zabytki ruchome na kwotę 3 812 000,00 zł.

- W ocenie wniosków, które wpłynęły do urzędu konserwatorskiego zwracaliśmy uwagę na wiele aspektów, oczywiście oceniając wartość tych obiektów, co do których były składane wnioski, ale też analizując je pod względem sposobu prowadzenie wcześniejszych prac konserwatorskich, tego jak właściciele dbają o te obiekty, jak starają się o pozyskanie środków finansowych. Prawie połowa wniosków dotyczy dawnego województwa przemyskiego, w następnej kolejności krośnieńskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego - mówiła podczas konferencji podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków Beata Kot.

Zadania z Krosna i gmin powiatu krośnieńskiego, które otrzymały dotacje:


Miasto Krosno
Kaplica Oświęcimów w kościele Franciszkanów w Krośnie (VI etap prac konserwatorskich - wymiana tynków zewnętrznych)
Kwota kosztorysowa - 293 526,69 zł
Przyznana dotacja - 40 000,00 zł

Willa przy ul. Lewakowskiego w Krośnie (prace konserwatorskie przy werandzie, podmurówce, schodach, elementach piaskowcowych oraz gzymsie)
Kwota kosztorysowa - 67 620,00 zł
Przyznana dotacja - 20 000,00 zł

Polichromia w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Krośnie (prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach ściennych i sklepiennych w prezbiterium)
Kwota kosztorysowa - 702 714,38 zł
Przyznana dotacja - 80 000,00 zł

Ołtarz i sześć obrazów w Kaplicy Oświęcimów w kościele Franciszkanów w Krośnie (pełna konserwacja i restauracja)
Kwota kosztorysowa - 810 913,80 zł
Przyznana dotacja - 60 000,00 zł

Ołtarz boczny Matki Bożej w kościele Kapucynów w Krośnie (II etap prac konserwatorsko-restauratorskich)
Kwota kosztorysowa - 80 673,10 zł
Przyznana dotacja - 25 000,00 zł

Malowidła ścienne w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie - Polance (konserwacja malowideł ściennych w północnej części transeptu - kontynuacja prac)
Kwota kosztorysowa - 155 170,00 zł
Przyznana dotacja - 40 000,00 zł

Dawny areszt PUBP - tynki i drzwi we wnętrzach piwnic przy ul. Portiusa 4 w Krośnie (prace konserwatorskie przy tynkach z inskrypcjami oraz drzwiach do komory nr 4)
Kwota kosztorysowa - 126 359,14 zł
Przyznana dotacja - 30 000,00 zł

Gmina Chorkówka
Kościół parafialny w Kobylanach: ołtarz boczny pw. Narodzin NMP (II etap prac konserwatorskich i restauratorskich); ambona (I etap prac konserwatorskich)
Kwota kosztorysowa - 89 600,00 zł
Przyznana dotacja - 20 000,00 zł

Gmina Dukla
Chyrowa - dawna cerkiew a obecnie kościół filialny parafii w Iwli (prace konserwatorskie wieży)
Kwota kosztorysowa - 66 700,00 zł
Przyznana dotacja - 30 000,00 zł

Oficyny pałacowe w zespole pałacowo-parkowym w Dukli (prace konserwatorsko-remontowe nastaw kominowych)
Kwota kosztorysowa - 80 000,00 zł zł
Przyznana dotacja - 50 000,00 zł

Ogrodzenie placu kościelnego kościoła oo. Bernardynów w Dukli (kontynuacja prac konserwatorsko-restauratorskich)
Kwota kosztorysowa - 93 480,00 zł
Przyznana dotacja - 25 000,00 zł

Kościół parafialny w Równem (IV etap prac konserwatorsko-remontowych: elewacja południowa)
Kwota kosztorysowa - 293 697,33 zł
Przyznana dotacja - 40 000,00 zł

Dawna cerkiew a obecne kościół filialny parafii w Trzcianie (prace konserwatorsko-remontowe: remont konstrukcji więźby dachowej i stropu dachu głównego, dachu zakrystii wraz z wykonaniem nowego pokrycia z blachy, wykonanie nowego deskowania oraz remont fartucha ochronnego, wykonanie izolacji termicznej ścian oraz nowego gontowego opierzenia elewacji)
Kwota kosztorysowa - 355 263,25 zł
Przyznana dotacja - 70 000,00 zł

Gmina Jedlicze
Kapliczka domkowa przy ul. Sienkiewicza w Jedliczu (kontynuacja prac konserwatorsko-remontowych)
Kwota kosztorysowa - 35 140,00 zł
Przyznana dotacja - 10 000,00 zł

Kościół parafialny w Jedliczu (prace konserwatorsko-remontowe: wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej na głównej części świątyni)
Kwota kosztorysowa - 520 448,36 zł
Przyznana dotacja - 90 000,00 zł

Gmina Korczyna
Doktorówka przy ul. Szeptyckiego w Korczynie (VI etap prac konserwatorsko-remontowych: konserwacja i odbudowa ganków wraz ze schodami)
Kwota kosztorysowa - 270 851,90 zł
Przyznana dotacja - 40 000,00 zł

Gmina Miejsce Piastowe
Dwór Gołaszewskich we Wrocance (prace konserwatorsko-remontowe: remont dachu, stropu, wieńca ceglanego, ścian, kamiennego portyku, wymurowanie kominów, odtworzenie stolarki okiennej)
Kwota kosztorysowa - 420 000,00 zł
Przyznana dotacja - 80 000,00 zł

Polichromia prezbiterium dawnego kościoła parafialnego w Rogach (kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy polichromii prezbiterium)
Kwota kosztorysowa - 251 059,12 zł
Przyznana dotacja - 40 000,00 zł

Gmina Rymanów
Dawna cerkiew w Króliku Wołoskim (odtworzenie zakrystii od strony południowej)
Kwota kosztorysowa - 69 351,76 zł
Przyznana dotacja - 30 000,00 zł

Plebania w Rymanowie (wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz kanalizacji deszczowej, remont elewacji i konserwacja dachu)
Kwota kosztorysowa - 268 506,29 zł
Przyznana dotacja - 40 000,00 zł

Ołtarz boczny pw. św. Wojciecha i Stanisława w kościele parafialnym w Rymanowie (II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu)
Kwota kosztorysowa - 162 501,36 zł
Przyznana dotacja - 20 000,00 zł

Gmina Wojaszówka
Dwór Starowieyskich w Bratkówce (prace konserwatorskie przy kamiennym cokole i schodach)
Kwota kosztorysowa - 62 753,84 zł
Przyznana dotacja - 30 000,00 zł

Zamek Kamieniec w Odrzykoniu (kontunuacja prac konserwatorsko-remontowych: ściana północno-zachodnia i ganek straży)
Kwota kosztorysowa - 464 564,94 zł
Przyznana dotacja - 110 000,00 zł

Stacje drogi krzyżowej w kościele parafialnym w Ustrobnej (II etap prac konserwatorskich i restauratorskich - stacje 6-14)
Kwota kosztorysowa - 65 456,91 zł
Przyznana dotacja - 20 000,00 zł

Wnioski, które nie otrzymały dotacji:


Mur ogrodzeniowy cerkwi w Bałuciance (prace konserwatorskie i renowacyjne)
Kwota kosztorysowa - 10 000,00 zł

Mur ogrodzeniowy kościoła w Klimkówce (II etap prac konserwatorskich: mur, 4 kapliczki, furtka)
Kwota kosztorysowa - 84 039,86 zł

Ogrodzenie kościoła parafialnego w Korczynie (prace konserwatorskie)
Kwota kosztorysowa - 409 957,27 zł

Mur klasztorny przy ul. Fortecznej w Krośnie (prace remontowe wraz z przebudową muru)
Kwota kosztorysowa - 608 121,00 zł

Muzeum Rzemiosła w Krośnie (prace remontowe elewacji północnej i zachodniej, remont stolarki okiennej i drzwiowej, montaż śniegołapów, wymiana rur spustowych i rynien, remont schodów)
Kwota kosztorysowa - 320 752,00 zł

Wieże w zespole kościelnym w Łączkach Jagiellońskich (prace konserwatorsko-remontowe tynków, gzymsów i dachów)
Kwota kosztorysowa - 1 387 540.20 zł

Plebania w Miejscu Piastowym (prace konserwatorskie ceglanej elewacji oraz kamiennych detali architektonicznych)
Kwota kosztorysowa - 258 188,64 zł

Kościół parafialny w Ustrobnej (konserwacja i restauracja kamiennych maswerków, wymiana okien witrażowych)
Kwota kosztorysowa - 744 880,11 zł

Dwa nagrobki na cmentarzu komunalnym w Dukli (pełna konserwacja i restauracja)
Kwota kosztorysowa - 38 376,00 zł

Grobowiec Załuskich na cmentarzu komunalnym w Iwoniczu (prace konserwatorskie i restauratorskie przy grobowcu)
Kwota kosztorysowa - 60 000,00 zł

Para konfesjonałów i kredens zkarystyjny w kościele parafialnym w Jaśliskach (prace konserwatorskie i restauratorskie)
Kwota kosztorysowa - 152 792,57 zł

Kwatera grobowa Łozińskich na cmentarzu komunalnym w Jedliczu (I etap prac konserwatorsko-restauratorskich)
Kwota kosztorysowa - 61 100,00 zł

Malowidło na elewacji "Personifikacja Sztuk Pięknych" willi przy ul. Lwowskiej 1 w Krośnie (ostatni etap prac przy elewacjach - pełna konserwacja i restauracja malowidła)
Kwota kosztorysowa - 15 348,00 zł

Ołtarz główny kościoła parafialnego w Odrzykoniu (II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu)
Kwota kosztorysowa - 486 218,99 zł

Nagrobek kleryka Stanisława Lenia na cmentarzu komunalnym w Rogach (pełna konserwacja i restauracja obiektu)
Kwota kosztorysowa - 21 279,00 zł

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.