Miasto Krosno oraz Krajowy Zasób Nieruchomości będą współpracowały, by wspólnie z mieszkańcami przygotować koncepcję zagospodarowania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
Wczoraj (23.03) został podpisany list intencyjny w tej sprawie. Dokumentacja powstanie dzięki pozyskaniu środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności i budżetu państwa, a będzie służyła do aplikowania o środki w nowej perspektywie unijnej.
 
- Misją Krajowego Zasobu Nieruchomości jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Jesteśmy zainteresowani współpracą z Krosnem i wierzymy, że ta współpraca jest szansą na wypracowanie wartościowej i realnej do realizacji koncepcji zagospodarowania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe - powiedział podczas wizyty w Krośnie Arkadiusz Urban, prezes KZN.
 
- Krosno, aby się rozwijać, potrzebuje nowych mieszkań - podkreśla prezydent Piotr Przytocki. - Musimy odpowiednio zadbać o potrzeby osób, które wiążą przyszłość z Krosnem, w tym młodych mieszkańców, studentów, absolwentów, a także imigrantów. Opracowanie kompletnej koncepcji pozwoli na realizację przyszłych inwestycji mieszkaniowych. Naszym celem jest stworzenie bardzo dobrych warunków dla obecnych i przyszłych mieszkańców Krosna - dodaje prezydent.
 
Moment podpisania umowy przez prezydenta Krosna

- Proces opracowania koncepcji będzie realizowany z udziałem mieszkańców, w ramach szerokiej partycypacji społecznej - mówi dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna. - Przedsięwzięcie jest częścią Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Krosna. Opracowanie kompletnej koncepcji zagospodarowania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe pozwoli na budowę mieszkań na wynajem w atrakcyjnym, zielonym otoczeniu, uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, integrację planowania przestrzennego w zakresie rozbudowy funkcji mieszkaniowych z planowaniem terenów rekreacyjnych i zielonych w rejonie nowych osiedli oraz włączenie mieszkańców w planowanie przestrzeni wspólnych. Dzięki temu będziemy realizować bardzo ważne cele służące rozwojowi Krosna - dodaje zastępca prezydenta.
 
List intencyjny o współpracy podpisali Arkadiusz Urban - prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości i Piotr Przytocki - prezydent Krosna.

Krajowy Zasób Nieruchomości jest państwową instytucją, do której zadań należy m.in. tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych i in. W ramach przedsięwzięcia będzie zaangażowany w prace nad częścią diagnostyczną (w tym, m.in. określeniem wyzwań Krosna w zakresie mieszkalnictwa), a także tworzenie i konsultację koncepcji zagospodarowania terenów, jak również w wypracowanie konkretnych form przyszłej współpracy z miastem.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.