XXXIX Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego odbędzie się w dniu 6 maja 2022 roku o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Informacja o stanie sanitarno - higienicznym Powiatu Krośnieńskiego za 2021 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego za 2021 rok.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie w tym z działalności PCPR jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim za 2021 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej oraz przedstawienie planu działania na 2022 rok.
9. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych.
10. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej lub jego dodatkowe doposażenie w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.