21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku - dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Na Podkarpaciu w Leżajsku i Lubaczowie odbędą się pikniki wojskowe pod hasłem "Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej".
Zgłoszenia do służby będzie można składać 21 maja w aż 102 lokalizacjach w całym kraju. Pikniki wojskowe odbędą się w każdym województwie. Lokalizacja pikników wojskowych w województwie podkarpackim:

Lubaczów - Rynek
Leżajsk - ul. Mickiewicza 65

Dodatkowo Wojskowe Centrum Rekrutacji w Jaśle wystawi 21 maja mobilny punkt rekrutacyjny podczas Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski na rynku w Korczynie.

W punkcie rekrutacyjnym będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty).
  
Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał  4560 zł miesięcznie. Po 28 dniowym szkoleniu zakończonym przysięgą, rozpocznie szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy. W tym czasie będzie miał wybór - nie musi być skoszarowany. Żołnierz DZSW będzie miał pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć:
 • kopię dokumentu tożsamości;

 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.


 • Wzór wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej: wojsko-polskie.pl

  Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?


  Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

  Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:
  • przejdzie przez 2 etapy służby - 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór - nie musi być skoszarowany);

  • będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego - 4560 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego, - możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), - prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, - pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;

  • na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;

  • będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;

  • będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

  Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

  Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.