Zmieniły się przepisy związane z rejestracją noworodków i odpisami aktów USC. Będzie też łatwiej przy zawarciu związku małżeńskiego. Od 1 marca 2015 r. obowiązują nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności.
Najważniejsze zmiany w zakresie rejestracji stanu cywilnego to:

Rejestracja noworodków


Przy pierwszej wizycie w Urzędzie Stanu Cywilnego załatwimy kilka spraw: rejestrację nowonarodzonego dziecka i sporządzenie aktu urodzenia noworodka, zameldujemy dziecko i jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka numer PESEL.

Odpisy aktów stanu cywilnego


USC w Krośnie nadal będzie tak jak dotychczas właściwym urzędem do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpią na terenie Krosna.
Nowością jest jednak to, że odpisy aktów będzie można wybrać w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Jest to odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego, np.: urodzenie, małżeństwo czy zgon zarejestrowano w USC w Warszawie, ale odpis aktu urodzenia będzie można pobrać w Krośnie lub każdym innym USC na terenie kraju. Należy jednak pamiętać, że aby otrzymać odpis aktu stanu cywilnego znajdującego się w innym mieście, będzie potrzebne kilka dni, niezbędnych na wprowadzenie do centralnego rejestru stanu cywilnego aktu, przez właściwy urząd stanu cywilnego.

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej


Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński zgłaszają się do wybranego USC w kraju wyłącznie z ważnymi dowodami osobistymi. Pozostałe dokumenty, czyli odpisy aktów urodzenia narzeczonych oraz inne dokumenty takie jak np. odpis aktu urodzenia, Urząd Stanu Cywilnego uzyskuje bez angażowania przyszłych małżonków.

Zawarcie małżeństwa w formie konkordatowej


Aby uzyskać zaświadczenie konieczne do zawarcia małżeństwa konkordatowego narzeczeni, w wybranym USC, potrzebują jedynie ważnych dowodów osobistych. Wszelkie dokumenty do wydania takiego zaświadczenia Urząd Stanu Cywilnego uzyskuje bez dodatkowego zaangażowania osób chcących zawrzeć związek małżeński konkordatowy.

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego


Największą chyba nowością a zarazem udogodnieniem dla przyszłych małżonków jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem. Dotyczy to nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia oraz pozbawionych wolności (jak dotychczas), ale wszystkich narzeczonych, którzy wskażą dogodne miejsce zawarcia małżeństwa. Warunkiem jest zachowanie uroczystej formy oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.