Konferencja prasowa Partii KORWiN oraz Młodych dla Wolności na temat obrony cywilnej, oraz dostępu do schronów i miejsc bezpiecznych na wypadek konfliktu zbrojnego
31 maja członkowie Partii KORWiN oraz Młodzi dla Wolności zorganizowali przed Urzędem Miasta Krosna konferencję prasową. Mówili między innymi o wynikach kontroli, jakie przeprowadzili na podstawie zapytań w trybie dostępu do informacji publicznej, w Podkarpackich miastach, w tym w Krośnie, a także o stanie procedur i wydolności służb w zakresie ochrony mieszkańców na wypadek wojny.

Konferencje rozpoczął Mikołaj Stefanik, wiceszef okręgu 22, mówił on m.in o mówiąc o zaniedbaniach ze strony władzy samorządowej.

- Z powodu licznych zgłoszeń, jakie docierały do naszych biur, zgłosiliśmy zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej. Odpowiedzi na owe zapytania są zatrważające. Lekceważenie tak istotnej kwestii prowadzi dziś do dezorganizacji, braku procedur i lęku zwykłych obywateli. Beztroska władzy w chwili, gdy za wschodnią granicą spadają bomby i giną ludzie to coś, na co nie ma naszej zgody. Wielokrotnie podkreślaliśmy, jak ważne jest przygotowanie odpowiednich rozwiązań oraz wypracowanie planu działania - mówił Mikołaj Stefanik, wiceszef okręgu 22.

O zagrożeniu, a także polityce rozsądku i odpowiedzialności władz mówił Jakub Kędzierski, prezes Okręgu 22 Młodzi dla Wolności, przedstawiciel Partii KORWiN.

- My nie chcemy straszyć wojną, staramy się tylko zadawać odpowiedzialne pytania. Konflikt wciąż eskaluje, może przenieść się na terytorium RP, a wtedy bez wypracowanych procedur, bez schronów, przygotowania do obrony. Smutna konkluzja mówi jedno - lata zaniedbań, beztroski i braku odpowiedzialnej polityki obronnej doprowadziły nas do momentu, w którym budzimy się z ręką w nocniku. Już kryzys graniczny z Białorusią pokazał niewydolność i brak zdolności operacyjnej naszej armii oraz służb - w wypadku otwartego konfliktu jesteśmy nadzy - stwierdził Jakub Kędzierski.

Działacze konfederacji z wolnościowego skrzydła tej formacji poruszyli także kwestie edukacji uczniów w zakresie obronności i procedur obrony cywilnej.

- Nauczanie uczniów w tym zakresie w ramach np. lekcji EDB również kuleje, a nowe zalecenia dla krośnieńskich placówek, w tej sprawie pojawiły się dopiero w momencie naszej interwencji. To niedopuszczalne, że uczniowie, pracownicy administracji, nauczyciele czy inni obywatele nie mają pojęcia co robić w wypadku na przykład rosyjskiej agresji - wyjaśniał Jakub Kędzierski.

Urząd Miasta Krosna przekazał odpowiedź na pytania z Biura Poselskiego Konfederacji 12 kwietnia.
Czytamy w niej między innymi, że w chwili obecnej na terenie Krosna brak jest obiektów spełniających definicję schronów jako budowli obronnych o budowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej - zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych, czy innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia.
Na terenie miasta Krosna znajdują się ukrycia do doraźnego przygotowania, czyli między innymi piwnice, które w przypadku podwyższenia stanu gotowości obronnej państwa, właściciel lub zarządca przystosowuje do funkcji ochronnej w miarę posiadanych możliwości.
Aktualnie trwa ewidencjonowanie tych miejsc oraz szczegółowe rozpoznanie obiektów, które można zakwalifikować jako spełniające niezbędne warunki do doraźnego ich przygotowania i adaptacji na wypadek działań militarnych.
W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na zajęciach z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa realizowana jest podstawa programowa, opisana w aktach prawnych wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty. Edukacja dla bezpieczeństwa służy przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.

~Karo

01-06-2022 14:31 25 23

Nie napisze lepiej
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.