LXVII sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 8 czerwca 2022 roku o godzinie 16:00.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Gminy Jaśliska.
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
6. Interpelacje i zapytania do Wójta.
7. Raport o stanie Gminy Jaśliska za 2021 rok;
a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jaśliska za 2021 rok,
b) debata nad Raportem o stanie Gminy Jaśliska za 2021 rok,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaśliska wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2021 rok:
a) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Jaśliska z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2021 rok, sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2021 rok i informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 rok
c) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2021 rok.
10. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2021 rok.
13. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.