W sali konferencyjnej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym zostało zorganizowane spotkanie dotyczące planowanej budowy obwodnicy Miejsca Piastowego. Zobacz cztery zaproponowane warianty
- Spotykamy się po to, by wyjaśnić sobie parę spraw i nakreślić, na jakim etapie jesteśmy. Chcemy, by drogi życia, czyli S19 oraz obwodnica Miejsca Piastowego były i służyły nie tylko mieszkańcom, ale również turystom. Gmina Miejsce Piastowe czeka bardzo długo na obwodnicę i jeżeli teraz pojawiają się pieniądze, to dlaczego mają nie być przeznaczone na odkorkowanie ronda w Miejscu Piastowym - powiedziała wójt gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik na początku spotkania z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Dodała, że po pierwszych konsultacjach, zniknął wariant chyba dla gminy optymalny, popierany przez kilka samorządów, a pojawił się nowy wariant "zielony" wspierany przez miasto Krosno, który przecina Zalesie i idzie dalej. Sprzeciwiają się temu Pustyny i Zalesie, których mieszkańcy złożyli prawie 390 podpisów na NIE.

- Na spotkaniu w Zalesiu przeciwko wariantowi zielonemu wprowadzonemu przez miasto Krosno byli praktycznie wszyscy uczestnicy. W Zalesiu jest nowe osiedle, zostanie wyburzonych kilka domów, droga pójdzie przez las. Nie jest to dobre rozwiązanie - podkreśliła wójt Dorota Chilik.

Uczestnicy spotkania w sprawie obwodnicy Miejsca Piastowego

W lipcu 2021 r., przeprowadzona została akcja informacyjna z mieszkańcami dziewięciu gmin: Miejsce Piastowe, Iwonicz-Zdrój, Krościenko Wyżne, Haczów, Zarszyn, Besko, Miasto Krosno, Korczyna oraz Rymanów. Mieszkańcom zaprezentowano warianty przebiegu przyszłej obwodnicy.

- W wyniku akcji informacyjnej wpłynęło 375 opinii mieszkańców oraz 16 opinii samorządów lokalnych. To, jak istotne są spotkania z mieszkańcami, pokazuje fakt, że znaczną część opinii, ponad 90 procent, udało się uwzględnić poprzez opracowanie czterech nowych wariantów społecznych - informowała kilka tygodni temu Joanna Rarus z GDDKiA w Rzeszowie.

109 wniosków pochodziło z gminy Miejsce Piastowe, w tym siedem od osób prywatnych, dwie od samorządu oraz dwa wnioski grupowe mieszkańców Łężan (58 osób) i Widacz (40 osób).

Na etapie Studium korytarzowego analizowanych było osiem wariantów przebiegu przyszłej obwodnicy. Do dalszych prac projektowych wybrano cztery warianty, w tym dwa warianty społeczne

Zamieszanie wokół wariantów obwodnicy Miejsca Piastowego
(kliknij TUTAJ aby zobaczyć warianty przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego)

Wariant 1 (pomarańczowy)


Gmina Miasto Krosno
Przebieg wariantu I rozpoczyna się na drodze krajowej nr 28 w km 0+000 i kończy w km ok. 0+550 w bliskiej odległości od istniejących przystanków autobusowych przed granica z Gminą Miejsce Piastowe, po czym płynnie odbija w kierunku południowo-wschodnim omijając projektowaną halę przemysłowo-magazynowo-usługową oraz market OBI.
Długość odcinka na terenie Miasta Krosno wynosi ok. 500 m.
Gmina Miejsce Piastowe
Odcinek rozpoczyna się w km ok. 0+550 i kończy się w km ok. 6+750. Po minięciu granicy pomiędzy gminami trasa drogi krajowej przebiega po polach i nieużytkach rolnych, i kieruje się w okolice miejscowości Targowiska od strony zachodniej tej miejscowości. Na odcinku tym projektowany wariant przecina drogę krajową nr 19. Po minięciu Targowisk od strony południowej wariant przecina trasę drogi S19. Po minięciu projektowanej drogi ekspresowej trasa drogi przecina linie wysokiego napięcia 400 kV i 110 kV.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 6,2 km.
Gmina Rymanów
Odcinek trasy rozpoczyna się w km ok. 6+750 i kończy w km ok. 13+750 na potoku Rudzinka na granicy z Gminą Besko. Po minięciu granicy gmin wariant drogi krajowej kieruje się do m. Wróblik Królewski oraz Wróblik Szlachecki, omijając te miejscowości od północy. Na odcinku tym projektowany wariant przecina linię kolejową nr 108 oraz drogę powiatową nr 1974R i drogę wojewódzką nr 887. Dalej droga przebiega po polach uprawnych i mija miejscowość Milcza od strony północnej, po czym przecina linię wysokiego napięcia 110 kV i kończy się na granicy Gminy Besko w powiecie sanockim na potoku Rudzinka.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 7 km.
Gmina Besko
Odcinek trasy zaczyna się w km ok. 13+750 i kończy w km ok. 18+900. Trasa po minięciu potoku Bzianka dalej przebiega po polach uprawnych, by następnie skrzyżować się z drogą powiatową nr 2006R, rzeką Wisłok i kolejną drogą powiatową nr 2060R. Droga biegnie po północnej stronie miejscowości Besko. Droga w dalszym ciągu biegnie po polach uprawnych w kierunku południowo-wschodnim, gdzie następnie dochodzi do granicy z Gminą Zarszyn.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 5,2 km.
Gmina Zarszyn
Wariant ten rozpoczyna się w km ok. 18+900 i kończy się w km ok. 24+685. Wariant przebiegu drogi w Gminie Zarszyn zaczyna się na granicy z Gminą Besko w północnej części miejscowości. Na odcinku tym wariant przecina potok Pielnica, pola uprawne i łąki, by następnie skręcić na południe dołączając się do drogi krajowej. Na odcinku tym wariant przekracza górą linię kolejową nr 108 oraz przecina linię wysokiego napięcia 110kV.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 5,8 km.

Wariant 4 (błękitny)


Gmina Miasto Krosno
Przebieg wariantu IV rozpoczyna się na drodze krajowej nr 28 w km 0+000 i kończy w km ok. 0+550 w bliskiej odległości od istniejących przystanków autobusowych przed granica z Gminą Miejsce Piastowe, po czym płynnie odbija w kierunku południowo-wschodnim omijając projektowaną halę przemysłowo-magazynowo-usługową oraz market OBI.
Długość odcinka na terenie Miasta Krosno wynosi ok. 500 m.
Gmina Miejsce Piastowe
Odcinek rozpoczyna się w km ok. 0+550 i kończy się w km ok. 4+500. Po minięciu granicy pomiędzy gminami trasa drogi krajowej przebiega po polach i nieużytkach rolnych, i kieruje się w okolice miejscowości Targowiska od strony zachodniej tej miejscowości. Na odcinku tym projektowany wariant przecina drogę krajową nr 19. Po minięciu Targowisk od strony zachodniej wariant przecina trasę drogi S19. Po minięciu projektowanej drogi ekspresowej trasa drogi przecina linie wysokiego napięcia 400 kV i 110 kV.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 4 km
Gmina Iwonicz Zdrój
Odcinek drogi rozpoczyna się w km ok. 4+500 i kończy w km ok. 8+400. Wariant drogi zaczyna się na granicy z Gminą Miejsce Piastowe w niedalekiej odległości od istniejącej drogi krajowej nr 28. Po minięciu Węzła Miejsce Piastowe droga odbija w kierunku północno wschodnim po polach i łąkach omijając miejscowość Iwonicz aż do granicy z Gminą Rymanów.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 3,9 km.
Gmina Rymanów
Odcinek drogi rozpoczyna się w km ok. 8+400 i kończy w ok. 17+250. Po minięciu granicy gmin wariant drogi krajowej kieruje w kierunku północnym omijając m. Rymanów. Na odcinku tym droga przecina rzekę Tabor. Na dalszym odcinku droga skręca w stronę drogi powiatowej nr 2010R, omijając wzniesienia jakie są zlokalizowane w tej części gminy. Po minięciu m. Nowa Wieś od strony północnej wariant przecina drogę krajową nr 28 i dalej biegnie w kierunku południowo - wschodnim omijając miejscowość Gniewoszówka od strony południowej. Wariant kończy się na granicy z Gminą Besko na rzece Wisłok.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 8,9 km.
Gmina Besko
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km ok. 17+250 i kończy w km ok. 20+550. Wariant drogi zaczyna się na rzece Wisłok. Droga na tym odcinku omija miejscowość Besko od strony południowej, przechodząc stokowo po terenie pagórków zlokalizowanych w niedalekiej odległości od miejscowości. W dalszym odcinku droga przebiega po stoku wzniesień, aż do granicy z Gminą Zarszyn.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 3,3 km.
Gmina Zarszyn
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km ok. 20+550 i kończy w km 25+462. Wariant zaczyna się na granicy z Gminą Besko na wzniesieniach zlokalizowanych po południowej stronie m. Zarszyn. Droga przebiega w kierunku wschodnim po wzniesieniach okolicznych pagórków przecinając drogę powiatowa nr 2059R. Wariant omija miejscowość Zarszyn od strony południowej. Następnie w okolicach stawów Żłoby droga skręca w kierunku północnym, gdzie łączy się następnie z istniejąca sroga krajowa nr 28.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 4,9 km.

Wariant 5 (zielony)


Gmina Miasto Krosno
Odcinek drogi rozpoczyna się w km 0+000 i kończy się w km ok. 4+750. Początek wariantu V rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Bieszczadzkiej z centrum handlowym VIVO! Krosno w miejscu, gdzie została zakończona na ślepo inwestycja drogowa miasta Krosno. Projektowany wariant w km 0+600 odbija w kierunku południowo-wschodnim biegnąc po trasie istniejącej ul. Generała Sikorskiego przebiegając wzdłuż linii kolejowej nr 108. W km 2+250 wariantu V występuje planowana rozbudowa ul. Sikorskiego (rondo projektowane w ramach zadania PKP - "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz" ). Kolejno projektowany wariant przebiega przez istniejące lotnisko w m. Targowiska kierując się w stronę istniejącej drogi krajowej nr 19.
Długość odcinka na terenie gminy Krosno wynosi ok. 4,75 km.
Gmina Krościenko Wyżne
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 4+750 i kończy w km ok. 4+950 kierując się w stronę granicy z Gminą Miejsce Piastowe.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 0,2 km.
Gmina Miejsce Piastowe
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 4+950 i kończy w km ok. 7+500. Po minięciu granicy pomiędzy gminami trasa drogi krajowej kieruje się w stronę południową, przechodząc wschodnią stroną obok zakładów produkcyjnych w miejscowości Targowiska. Kolejno projektowany wariant przechodzi przez las i krzyżuje się z projektowaną drogą ekspresową nr 19. W miejscu tym przewiduje się wykonanie węzła drogowego - Targowiska.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 2,5 km.
Gmina Rymanów
Odcinek drogi rozpoczyna się w km 7+500 i kończy w km ok. 13+600. Na terenie Gminy Rymanów projektowana droga przecina linie wysokiego napięcia 110kV oraz 400kV i dwie rzeki: Flora i Morwawa. Na dalszym odcinku wariant ten przebiega po terenach rolnych i łąkach, omijając od strony północnej m. Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki i Milcza, przecinając drogę wojewódzką nr 887 i linię wysokiego napięcia 110V.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 6,1 km.
Gmina Besko
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 13+600 i kończy w km ok. 19+000. Wariant drogi wkraczając na teren Gminy Besko omija od strony południowej miejscowość Poręby, by w km 16+650 przejść nad rzeką Wisłok. Na wysokości miejscowości Besko droga przebiega po jej północnej stronie.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 5,4 km.
Gmina Zarszyn
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 19+000 i kończy w km 25+008. Wariant omija miejscowość Zarszyn od strony północnej przez pola i łąki. Przecina potok Pielinica, jak również szereg rowów melioracyjnych. Trasa kończy się na istniejącej drodze krajowej nr 28. Droga na tym odcinku przecina drogę powiatową nr 2045R oraz 2204R, jak również kolejny raz linię kolejową nr 108 i linię wysokiego napięcia 110kV
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 6,0 km.

Wariant 6 (granatowy)


Gmina Miasto Krosno
Odcinek drogi rozpoczyna się w km 0+000 i kończy się w km ok. 2+450. Początek wariantu 6 rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Bieszczadzkiej z centrum handlowym VIVO! Krosno w miejscu, gdzie została zakończona na ślepo inwestycja drogowa miasta Krosno. Projektowany wariant w km 0+600 odbija w kierunku południowo-wschodnim biegnąc po trasie istniejącej ul. Generała Sikorskiego przebiegając wzdłuż linii kolejowej nr 108. Trasa dochodzi do granicy z gminą Krościenko Wyżne na wysokości m. Mała Dębina.
Długość odcinka na terenie gminy Krosno wynosi ok. 2,5 km.
Gmina Krościenko Wyżne
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 2+450 i kończy w km ok 6+050. Droga w gminie Krościenko Wyżne przebiega polami po południowej stronie miejscowości, przebiega wzdłuż drogi powiatowej nr 1972R i krzyżuje się z drogą krajową nr 19.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 3,6 km.
Gmina Korczyna
Odcinek drogi rozpoczyna się w km 6+050 i kończy w km ok. 6+800. Przebieg wariantu zawiera się na niewielkim odcinku gminy tj. ok. 750 m, przy czym cały odcinek przebiegu związany jest z podłączeniem drogi do węzła Iskrzynia w ciągu projektowanej drogi ekspresowej nr 19.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 0,75 km.
Gmina Haczów
Odcinek drogi rozpoczyna się w km ok. 6+800 i kończy w ok. 9+800. Na terenie tej gminy po minięciu projektowanego węzła Iskrzynia w ciągu drogi ekspresowej droga przebiega w kierunku południowym po polach. Na odcinku przejścia przez gminę Haczów wariant VI przebiegu drogi przecina linię wysokiego napięcia 400kV
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 3,0 km.
Gmina Rymanów
Odcinek drogi rozpoczyna się w km 9+800 i kończy w km ok. 15+100. Na terenie Gminy Rymanów projektowana droga przecina linie wysokiego napięcia 110kV oraz 400kV i dwie rzeki: Flora i Morwawa. Na dalszym odcinku wariant ten przebiega po terenach rolnych i łąkach, omijając od strony północnej m. Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki i Milcza, przecinając drogę wojewódzką nr 887 i linię wysokiego napięcia 110V.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 5,3 km.
Gmina Besko
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 15+100 i kończy w km ok. 20+550. Wariant drogi wkraczając na teren Gminy Besko omija od strony południowej miejscowość Poręby, by w km 18+200 przejść nad rzeką Wisłok. Na wysokości miejscowości Besko droga przebiega po jej północnej stronie.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 5,4 km.
Gmina Zarszyn
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 20+550 i kończy w km 26+528. Wariant omija miejscowość Zarszyn od strony północnej przez pola i łąki. Przecina potok Pielinica, jak również szereg rowów melioracyjnych. Trasa kończy się na istniejącej drodze krajowej nr 28. Droga na tym odcinku przecina drogę powiatową nr 2045R oraz 2204R, jak również kolejny raz linię kolejową nr 108 i linię wysokiego napięcia 110kV
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 6,0 km.

Uczestnicy spotkania w sprawie obwodnicy Miejsca Piastowego

- Widać więc, że pozostał wariant granatowy, który był popierany tylko przez Krosno, doszedł zielony wprowadzony przez Krosno i pozostały dwa, czyli pomarańczowy wspierany przez nas, jeżeli się da podłączyć do S19 i oraz błękitny, częściowo nakładający się na niebieski, który niestety zniknął - zaznaczyła Dorota Chilik.

Jeden z mieszkańców Miejsca Piastowego zwrócił uwagę, że będzie to nietypowa obwodnica, bo ciągnąca się aż do Zarszyna i ma odciążyć po kolei Miejsce Piastowe, Iwonicz, Rymanów, Besko i Zarszyn.

- Przy wariancie zielonym DK28 nie zostanie odciążona, bo ruch tranzytowy załatwi nam S19, a ruch lokalny dalej będzie po DK28. Nie sadzę bowiem, że z Iwonicza, Rymanowa ludzie będą jechali z Krosna proponowaną "zieloną" trasą i nadkładali kilometrów, tylko dalej będą jechali przez rondo w Miejscu piastowym, bo tak jest krócej. Wariant powinien być jak najkrótszy, ale omijać miejscowości, dla których projektowana jest obwodnica - powiedział mieszkaniec Miejsca Piastowego.

Uczestniczący w spotkaniu wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik stwierdził między innymi, że Powiat Krośnieński postuluje, by zastanowić się nad poszerzeniem drogi dwujezdniowej, która kończy się w rejonie Leroy Merlin w Krośnie i skomunikować ją z projektowanym w wariancie 1 - pomarańczowym i 4 - błękitnym planowanym rozpoczęciu obwodnicy w rejonie OBI.

- Zlikwiduje się wtedy wąskie gardło na odcinku między Leroy Merlin i OBI - powiedział Andrzej Guzik.

Obecnie trwa etap Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, który uszczegółowi rozwiązania projektowe. Zostanie także wykonana inwentaryzacja przyrodnicza oraz rozpoznanie geologiczne podłoża.

13 czerwca o godz. 10 w sali narad Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym zaplanowane jest spotkanie z mieszkańcami organizowane przez wykonawcę dokumentacji dla GDDKiA w ramach II akcji informacyjnej.

- Proszę przyjść, wypowiedzieć się, przedstawić swoje stanowisko. Jest jeszcze czas, by powalczyć o obwodnicę Miejsca Piastowego, a nie o obwodnicę gminy Miejsce Piastowe, tak jak nazywa to Krosno. Obwodnica potrzebna jest tutaj w Miejscu Piastowym, a nie w Krościenku Wyżnym, czy Pustynach - zaapelowała wojt Dorota Chilik.

- Po spotkaniach z mieszkańcami, po zebraniu opinii, spostrzeżeń oraz uwag mieszkańców i władz samorządowych, uwzględniając także wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, warunki gruntowe oraz wskaźniki ekonomiczne, zostanie wskazany wariant, dla którego wystąpimy z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dopiero po jej uzyskaniu, w sposób ostateczny zostanie określony przebieg przyszłej obwodnicy Miejsca Piastowego - tłumaczyła wcześniej Joanna Rarus.

Harmonogram prac przy obwodnicy Miejsca Piastowego przewiduje, że przetarg na budowę, po zgromadzeniu wszelkiej dokumentacji i uzyskaniu pozwoleń, zostanie ogłoszony w I kwartale 2025 roku. Zakończenie budowy planowane jest w III kwartale 2029 roku.

~drogabardzo wanz jest

09-07-2022 18:21 31 16

Kto by sie przejmowal jakims Mymoniem, robic droge i tyle a ludzie neich se znajda inne miejsce
Odpowiedz

~Katias

09-07-2022 18:06 21 25

Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Pewnie ktoś zgarnął konkretną sumkę za forsowanie wariantu błękitnego Nawet to pominięcie w planach wsi Mymoń świadczy o tym, że coś jest nie halo. Pilnujemy i śledzimy wasze poczynania


Odpowiedz

~Krzykrzy

08-07-2022 11:17 21 28

Taka droga generuje straszny hałas i zanieczyszczenia.
Jak osoby mieszkające w odległości ok. 100m od takiej drogi mają żyć?
Poza tym co to za dyskryminacja mieszkańców Mymonia?
Odpowiedz

~Krzykrzy

07-07-2022 12:58 19 22

Wariant 4 błękitny przecina wieś Mymoń na pół pomiędzy kościołem a cmentarzem. Dlaczego nikt tego nie napisał?
Mymoń został nazwany "terenem pagórków" i nigdzie nie ma wzmianki o tym że leci przez środek wsi, która znajduje się w obszarze chronionym krajobrazowo.

"Droga na tym odcinku omija miejscowość Besko od strony południowej, przechodząc stokowo po terenie pagórków
zlokalizowanych w niedalekiej odległości od miejscowości."
Odpowiedz

~J23

03-07-2022 23:21 17 25

Przebieg łącznika jest w każdym wariancie zakończony między Długiem i Nowosielcami. Trzeba jasno powiedzieć - ten łącznik przez zabudowane tereny Nowosielec i Pisarowiec nie może zostać poprowadzony. W grę nie wchodzą żadne ekrany, zapewnienia o ograniczeniu prędkości lub rozwiązania zastępcze. Albo droga zostanie zaprojektowana tak, jak projektuje się w normalnych krajach, albo inwestor trafi do piekła. Jeżeli rząd chce budować obwodnice, to niech to będą OBWODNICE.
Odpowiedz

~katias

27-06-2022 09:56 27 43

I tak ma zostać. Chcemy dziury zabitej dechami a autostradę budujcie sobie przez wasze światowe posesję!
Odpowiedz

~cynik

26-06-2022 11:27 52 22

Jeszcze się taki nie narodził żeby wszystkim dogodził. Każdy wariant ma plusy i minusy. A Mymoń to nie jest wioska, tylko wiocha.
Odpowiedz

~cynik

25-06-2022 22:40 38 24

Mymoń to nie wieś... tylko dziura zabita dechami.
Odpowiedz

~miecio

25-06-2022 13:15 23 20

W przypadku tej obwodnicy Krosno jest najwazniejsze i jestem za rozwiązaniem które Krosno wybierze!!!
Odpowiedz

~katias

25-06-2022 08:48 20 35

Dokładnie nawet w opisie wariantu błękitnego nas nie uwzględnili. Co z tego, że omija Besko i biegnie wśród pagórków, jak właśnie tam jest środek wsi. Pan projektant widział mapy czy to tylko taka jego radosna twórczość. Dlaczego nie jest w planie napisane wprost, że obwodnica dzieli wieś Mymoń na pół.
Odpowiedz

~Saba

25-06-2022 01:30 19 31

Jak można przeprowadzić drogę wariant 4 przez środek wsi? Gdzieś bokiem ok ale przez środek, przecież to koszmar. Besko może i omija ale Mymoń tnie na pół, kilka domów do wyburzeń, trasa pod kościołem i pod szkołą.
Odpowiedz

~katias

19-06-2022 22:13 23 48

Z dala od wsi? Ten wariant biegnie przez sam środek wsi Mymoń, zaraz obok szkoły i kościoła ?gmina Besko dla ułatwienia :( Proszę sobie poczytać o jarze Wisłoka za zaporą w Sieniawie, bo chyba nigdy nie było się w tych okolicach. Czy takie piękne miejsce ma zostać zniszczone, ludzie opamiętajcie się!
Odpowiedz

~katias

19-06-2022 15:17 23 44

Wariant błękitny na odcinku gminy Besko biegnie przez sam środek ?wsi Mymoń, chcecie odkorkować miasta a ruch samochodowy skierować przez centrum wsi. Paranoja ?
Odpowiedz

~m. plastikowe

14-06-2022 07:21 27 26

Budują zaściankowi drogi też źle. Przez takich ludzi nic się nie zmieni w tej okolicy - młodzi wyjeżdżają, pracy brak, infrastruktura ma szansę na rozwój to bunt i bunt cały czas. Panele słoneczne nie, nowa droga nie, a czego chcą mieszkańcy Miejsca Piastowego oprócz Fatimy?
Odpowiedz

~szofer

11-06-2022 09:04 35 22

Jedynie ma sens wariant, który łączy się z nową S-19 i wyprowadzi ruch z dala od wsi a taki jest tylko błękitny. Przecież ten pomarańczowy jeżeli nie ma połączenia z S-19 to nic nie daje a tylko komplikuje dojazd. To nie ma być obwodnica ronda w M. Piastowym jak chce pani wójt a jeżeli tranzyt ominie miejscowość(90%) to lokalny ruch nie będzie sprawiał zatorów. Popieram również pomysł by poszerzyć drogę 28 od Leroy Merlin do OBI a nawet do tego ronda w M.P
Odpowiedz

~Hiobowski

11-06-2022 00:56 16 32

Ja się pytam co to znaczy jak pisze tutaj jeden z uczestników dyskusji: "że po rondach nie umieją jeździć mieszkańcy regionu"? Co to za straszna sztuka, co za niesamowity wyczyn intelektualny kierowcy, żeby potrafić wjechać na rondo i następnie go opuścić? Może faktycznie mieszkańcowi z Miejsca Piastowego przysparza ono niesamowitej trudności skoro tak sądzi?
Odpowiedz

~Janek

09-06-2022 23:03 17 40

Jestem mieszkańcem Miejsca Piastowego, w mojej ocenie tylko i wyłącznie wariant granatowy ma sens.
Cały tranzyt z Rzeszowa na Barwinek i tak przejmie s-19. Więc ruch tranzytowy zniknie na rondzie w MP. .
A tranzyt Krosno -Sanok nowa droga( wariant granatowy )ominie całkowicie Miejsce Piastowe.

Niestety budując pseudo obwodnicę( wariant błękitny) zrobimy kolejne 3 nowe ronda do zakorkowania! po których nie umieją jeździc mieszkańcy regionu!
Odpowiedz

~Tommmi

09-06-2022 19:33 32 17

Do daro . Jesteś takim typem że dalej nie rozumiesz mapa sprzed 30 lat nie ma na niej ani jednego domu . Masz wariant przez Krościenko jaki masz z nim problem może tam nie trzeba domów wyburzać i lasu wycinać
Odpowiedz

~Tommmi

09-06-2022 14:57 20 31

Krosno nie robi nic żeby poprawić jakość życia i dojazdów do Krosna wystarczy spojrzeć na rozkłady jazdy MKS PKp i PKS który najlepiej było zlikwidować przez co 20000 ludzi z okolicznych gmin musi jeździć samochodami do pracy w Krośnie.
Odpowiedz

~SOMGORSI

09-06-2022 11:37 19 34

Państwo powinno postawić na kolej, i sprawa rozwiązana. Największym problemem są tiry, to w dużej mierze one blokują drogi.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.