Do 1 lipca br. do godz. 10.00 chętni mogą składać oferty budowę I etapu połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19. To nie jedyna planowana inwestycja w tej części Krosna.
Miasto Krosno ogłosiło przetarg na budowę połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I. Zadanie ma być wykonane w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
Gruntownie przebudowany odcinek w ciągu ul. Sikorskiego będzie miał prawie 2 kilometry długości. Powstaną skrzyżowania i drogi serwisowe zapewniające dojazd do nieruchomości położonych wzdłuż tej głównej drogi oraz niezbędna infrastruktura podziemna oraz trasa rowerowa.

Dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna podkreśla, że patrząc całościowo na ten układ komunikacyjny, który jest w planach strategicznych rozwoju miasta Krosna, należy zwrócić uwagę na inwestycję, która ma być zrealizowana wcześniej. Chodzi tutaj o odcinek między ul. Bieszczadzką - DK 28, a ul. Sikorskiego.

- Będzie to kontynuacja drogi G, która kończy się obecnie zjazdem do obiektów handlowych. Będzie miała dwa wiadukty nad torami kolejowymi wraz z rondem na ul. Sikorskiego. Na dzień składania wniosku o dofinansowanie oszacowaliśmy wartość tej inwestycji na około 40 mln zł, z czego 20 mln zł udało nam się pozyskać z rezerwy subwencji ogólnej ministra infrastruktury. W tym przypadku mamy już gotową dokumentację projektową i pozwolenie na budowę, a czas jej realizacji zakładamy na koniec 2023 roku. Obecnie jesteśmy na etapie ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy - tłumaczy Tomasz Soliński.

Dodaje jednocześnie, że to nie wszystko. Planach jest jeszcze w 2022 roku wyłonienie wykonawcy II etapu połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 o długości prawie 2 km, tym razem od DK19 przez tereny inwestycyjne ,"Park Przemysłowy Krosno 2" w kierunku ul. Dywizjonu 303. Na ten cel Krosno otrzymało kolejną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 30 mln zł. Do tego dochodzi jeszcze jeden pośredni etap, czyli odrębne opracowanie projektowe, którego dokumentacja jest w przygotowaniu.

- Związane jest to z rewitalizacją linii kolejowej nr 108. Opracowanie obejmuje zaprojektowanie ronda w przecięciu ul. Dywizjonu 303, które będzie łączyć te dwa kluczowe etapy włączenia Krosna do S19, czyli z ul. Sikorskiego i następnie do S19 przez tereny inwestycyjne "Park Przemysłowy Krosno 2" oraz umożliwi zjazd na drogi serwisowe - wskazuje zastępca prezydenta Krosna.

Kajakowy survival

Są to w sumie ogromne cztery projekty, których szacowana wartość na moment składania wniosków o dofinansowanie wynosiła ponad 100 mln zł. Pozwolą one osiągnąć cele strategiczne, jakie miasto zakładało przy zmianie granic Krosna, włączając tereny zakupione w granice miasta. Pierwszym z celów jest wybudowanie połączenia drogowego, dzięki któremu Krosno mogłoby się włączyć w drogę S19, a kolejny to przygotowanie terenów inwestycyjny dla innowacyjnych firm.

- Otworzy się tym samym potencjał dla przyciągnięcia dużych inwestorów, którzy zwykle potrzebują w jednym kawałku dużych nieruchomości, czym na chwilę obecną nie dysponujemy. Projekt ten w perspektywie ma za zadanie stworzyć warunki do inwestowania i powstawania nowych miejsc pracy, a także bazę dochodową dla rozwoju miasta. Korzyści z realizacji tych zamierzeń należy rozpatrywać w perspektywie długofalowej i będą pozytywnie oddziaływać zarówno na mieszkańców miasta Krosna, ale także ościennych gmin czy powiatów - mówi Tomasz Soliński.

Budowa infrastruktury drogowej oraz uzbrojenie, pozwolą uaktywnić tereny wzdłuż ul. Sikorskiego, które dzisiaj nie posiadają takich możliwości.

Bardzo duże środki miasto będzie musiało przeznaczyć na wykonanie uzbrojenia w tym kanalizacji deszczowej, którą będzie zmuszone poprowadzić od zwartej zabudowy miasta aż do Strefy Inwestycyjnej "Parku Przemysłowego Krosno 2". Jest to odcinek 4 kilometrów.

Obecnie Krosno jest na etapie opracowania nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i na etapie opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego również dla "Parku Przemysłowego Krosno 2".

- Liczymy, że włączenie komunikacyjne Krosna w drogę S19 będzie dużym impulsem rozwojowym dla miasta i jego obszaru funkcjonalnego. Nie wyobrażam sobie, aby Krosno jako największy ośrodek miejski o znaczeniu subregionalnym nie był bezpośrednio włączony w drogę ekspresową S19 poprzez wariant nr 5 projektowanej obwodnicy Miejsca Piastowego finansowanej ze środków centralnych. Zapewni on doskonały dostęp do miasta i strefy inwestycyjnej, dla mieszkańców ościennych gmin i powiatów, którzy już dzisiaj pracują w mieście oraz tych, którzy będą poszukiwać miejsca do zamieszkania i pracy w przyszłości. Większy będzie potencjał miasta będzie pozytywnie oddziaływał na sytuację gmin ościennych. Dlatego na bieżąco czynimy uzgodnienia z GDDKiA, jeżeli chodzi o dopasowanie budowanej przez nas infrastruktury do jednego z wariantów obwodnicy i wychodzimy naprzeciw koncepcjom związanym z projektowaną obwodnicą Miejsca Piastowego w wariancie 5, aby można było finalnie uzyskać efekt synergii, z projektowanych i realizowanych przez nas inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Realizacja tych strategicznych projektów drogowych włączających nas bezpośrednio w drogę ekspresową S19 będzie kluczowym mechanizmem rozwojowym - wyjaśnia dr Tomasz Soliński.

- Zachęcam mieszkańców Krosna do poparcia wariantu nr 5 projektowanej obwodnicy Miejsca Piastowego i wyrażenia w tej sprawie opinii do dnia 29 czerwca poprzez wypełnienie ankiety, którą można pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna---obwodnica-miejsca-piastowego lub otrzymać w Wydziale Drogownictwa Urzędu Miasta Krosna - dodaje Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna.

~Olo

24-06-2022 09:40 13 20

Wariant 5 i 6 nie zgodny z założeniami "planu budowy 100 obwodnic 2020-2030". Krosno będzie mieć połączenie z S19 jedynie poprzez wybudowanie obwodnicy Miejsca Piastowego zgodnie z wariantem "społecznym południowym"
Odpowiedz

~Gość

24-06-2022 09:16 17 15

Krosno najpierw niech wybuduje sobie obwodnicę Krosna której dotąd nie ma( ma tylko pseudoobwodnice), a nie miesza się w budowę sąsiedniej.
Wariant 5 ingeruje w nowej osiedle mieszkaniowe,niszczy piękny las w Zalesiu. Wykonanie wariantu 5 jak dla mnie jest nie do przyjęcia. Obwodnica ma służyć mieszkańcom a strefie przemysłowej. Bo to mieszkańcy stoją w korkach dojeżdżając i wracając z pracy.Stanowczo nie popieram wariantu 5.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.