Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała wstępną informację o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku.
Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 24 do 26 maja 2022 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 13, 14 i 15 czerwca.

Egzamin był przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych:
- języka polskiego
- matematyki
- języka obcego nowożytnego

Do egzaminu ósmoklasisty w województwie podkarpackim w sesji głównej, tj. w maju 2022 r., przystąpiło ok. 26 584 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%), w tym 98 z Ukrainy.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie poinformowała, że wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego oraz języka niemieckiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych (przecinka). Z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego (por. tutaj). W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych oraz rozumienie ze słuchu.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 19 września br.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w mieście Krośnie oraz gminach powiatu krośnieńskiego

Krosno (gmina miejska)Język polski
liczba zdających: 598
średni wynik %: 67

Matematyka
liczba zdających: 598
średni wynik %:67

Język angielski
liczba zdających: 597
średni wynik %:75

Chorkówka (gmina wiejska)Język polski
liczba zdających: 189
średni wynik %: 64

Matematyka
liczba zdających: 189
średni wynik %: 56

Język angielski
liczba zdających: 187
średni wynik %: 64

Dukla (obszar wiejski)Język polski
liczba zdających: 105
średni wynik %: 60

Matematyka
liczba zdających: 105
średni wynik %: 60

Język angielski
liczba zdających: 105
średni wynik %: 63

Dukla (miasto)Język polski
liczba zdających: 86
średni wynik %: 56

Matematyka
liczba zdających: 86
średni wynik %: 59

Język angielski
liczba zdających: 87
średni wynik %: 59

Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski)Język polski
liczba zdających: 104
średni wynik %: 63

Matematyka
liczba zdających: 104
średni wynik %: 56

Język angielski
liczba zdających: 100
średni wynik %: 60

Iwonicz-Zdrój (miasto)Język polski
liczba zdających: 22
średni wynik %: 68

Matematyka
liczba zdających: 22
średni wynik %: 60

Język angielski
liczba zdających: 22
średni wynik %: 75

Jaśliska (gmina wiejska)Język polski
liczba zdających: 19
średni wynik %: 59

Matematyka
liczba zdających: 19
średni wynik %: 56

Język angielski
liczba zdających: 18
średni wynik %: 57

Jedlicze (obszar wiejski)Język polski
liczba zdających: 101
średni wynik %: 53

Matematyka
liczba zdających: 101
średni wynik %: 53

Język angielski
liczba zdających: 100
średni wynik %: 56

Jedlicze (miasto)Język polski
liczba zdających: 102
średni wynik %: 59

Matematyka
liczba zdających: 102
średni wynik %:61

Język angielski
liczba zdających: 102
średni wynik %: 69

Korczyna (gmina wiejska)Język polski
liczba zdających: 156
średni wynik %: 63

Matematyka
liczba zdających: 156
średni wynik %: 68

Język angielski
liczba zdających: 156
średni wynik %: 64

Krościenko Wyżne(gmina wiejska)Język polski
liczba zdających: 43
średni wynik %: 63

Matematyka
liczba zdających: 43
średni wynik %: 63

Język angielski
liczba zdających: 43
średni wynik %: 62

Miejsce Piastowe (gmina wiejska)Język polski
liczba zdających: 198
średni wynik %: 64

Matematyka
liczba zdających: 198
średni wynik %: 63

Język angielski
liczba zdających: 199
średni wynik %: 64

Rymanów (obszar wiejski)Język polski
liczba zdających: 148
średni wynik %: 57

Matematyka
liczba zdających: 148
średni wynik %: 55

Język angielski
liczba zdających: 148
średni wynik %: 61

Rymanów (miasto)Język polski
liczba zdających: 58
średni wynik %: 73

Matematyka
liczba zdających: 58
średni wynik %: 65

Język angielski
liczba zdających: 60
średni wynik %: 78

Wojaszówka (gmina wiejska)Język polski
liczba zdających: 109
średni wynik %: 59

Matematyka
liczba zdających: 109
średni wynik %: 62

Język angielski
liczba zdających: 109
średni wynik %: 62

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.