28 czerwca odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie. Jeden z omawianych punktów dotyczył aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w okresie od stycznia do czerwca br.
Informację o stanie i strukturze bezrobocia oraz działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie przedstawiła dyrektor Regina Chrzanowska.

- Rok 2022 jest kolejnym rokiem, w którym na urzędy pracy nałożono dodatkowe zadania. Od 2020 roku realizujemy oprócz zadań podstawowych, te związane z łagodzeniem skutków gospodarczych pandemii Covid - 19 - poinformowała Regina Chrzanowska.

Ponadto z uwagi na inwazję Rosji na Ukrainę weszła w życie Ustawa, która reguluje kwestie związane z zatrudnieniem. Obywatele Ukrainy mają taki sam dostęp do rynku pracy i usług publicznych służb zatrudnienia jak obywatele polscy. Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne mogą korzystać ze wszystkich form wsparcia oferowanych przez urząd. Mogą m.in. odbyć staż, szkolenie czy pozyskać środki na otwarcie działalności gospodarczej. Jak wynika ze sprawozdania na dzień 24.06.br. na terenie działania PUP w Krośnie, czyli powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna, 106 obywateli Ukrainy zarejestrowano jako osoby bezrobotne i poszukujące pracy, na staże skierowano 34 osoby, na oferty pracy skierowano 11 osób, udzielono 1 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 12 obywateli Ukrainy skierowano na kurs języka polskiego.

Mimo zaistniałej sytuacji rejestrowane bezrobocie nie wzrosło i na koniec kwietnia 2022 roku stopa bezrobocia wynosiła w kraju 4,9 %.

W ramach tarczy antykryzysowej od 01.04.2020 r. do 31.05.2022 r. wypłacono ok 78 mln zł na pożyczki, dofinansowania do kosztów działalności i do wynagrodzeń pracowników oraz na dotacje dla małych i mikro przedsiębiorstw.

W stosunku do poprzedniego roku i stanu na koniec maja liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 636 osób. Na koniec maja 2022 roku w rejestrze PUP w Krośnie zarejestrowanych było 2671 osób bezrobotnych, z czego 1529 to kobiety. W powiecie krośnieńskim i mieście Krośnie stopa bezrobocia na koniec kwietnia wynosiła 4,2 % (w Polsce 5,2 %, w powiecie krośnieńskim 5,5 % natomiast w mieście Krośnie 2,7 %). Na koniec maja 2022 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie znajdowało się 1917 osób z powiatu krośnieńskiego, tym 1093 kobiety.

W tym roku PUP w Krośnie realizuje programy, których głównym celem jest aktywizacja osób bezrobotnych. Jednym z nich jest projekt skierowany do osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób do 29 roku życia. Dotyczy to głównie osób, które nie mają pracy i nie kształcą się i nie uczestniczą w szkoleniach. Kolejny projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy. Celem głównym projektu, który będzie realizowany do końca grudnia 2022 r., jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy. W trakcie realizacji jest także program pilotażowy "Pora na pracę" realizowany w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą "Stabilna praca - silna rodzina". Celem projektu jest doprowadzenie do zatrudnienia bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Jedną z form wsparcia jest organizowanie staży dla bezrobotnych, na które w 2022 roku zaplanowano ponad 3 mln 131 tys. zł. Aby w pełni z niej skorzystać, zaproponowano zwrot kosztów dojazdu na staże.

- Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez bezrobotnych odbywających staż, chcemy zwiększyć dostępność tej formy pomocy poprzez zwrot kosztów dojazdu. Biorąc pod uwagę stosunkowo niską wysokość stypendium stażowego (od 1 czerwca 2022 r. 1565 złotych) oraz wydatki związane z dojazdem, które są dużym obciążeniem, refundacja będzie dodatkowym wsparciem i zachętą do skorzystania z tej formy aktywizacji - podkreślił wicestarosta Andrzej Guzik, przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie.

~Praca

09-07-2022 15:12 15 9

Sam Celfast podobno niedawno na dniach zwolnił 200 osób ... BWI też zwolniło trochę osób ... Więc chyba artykuł nie aktualny na dzień dzisiejszy
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.