Rozpoczął się nabór do Służby Celno-Skarbowej na Podkarpaciu. Na kandydatów czeka 50 wolnych etatów mundurowych, w tym 5 w Krośnie.
Na kandydatów do służby czeka 50 wolnych stanowisk służbowych w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu. Przewidywane miejsca pełnienia służby to: Medyka, Korczowa, Budomierz, Przemyśl - 40 etatów, po 5 etatów w Rzeszowie i Krośnie.

Kto może zostać funkcjonariuszem?


Funkcjonariuszem Służby Celno- Skarbowej może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada wykształcenie co najmniej średnie, cieszy się nieposzlakowaną opinią i dobrym stanem zdrowia.

Z uwagi na specyfikę pracy dodatkowym atutem kandydata będzie wykształcenie średnie techniczne (np. mechaniczne, mechatroniczne, elektroniczne) lub wyższe wykształcenie prawnicze czy ekonomiczne. Na liście wymagań dodatkowych znajduje się także doświadczenie zawodowe zdobyte np.: w kancelariach prawnych czy instytucjach państwowych i samorządowych, ukończone kursy lub szkolenia przydatne w Służbie Celno-Skarbowej (np.: trenowanie sportów walki, uprawnienia instruktora sportu, uprawnienia instruktora strzelectwa, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy) a także prawo jazdy kat. C.

Kandydatów do służby czeka kilka etapów postępowania m.in. test wiedzy, psychologiczny, sprawności fizycznej, test kompetencyjny czy rozmowa kwalifikacyjna. Test wiedzy planowany jest już 26 sierpnia 2022 r.

Jak aplikować?


Szczegółowe dane na temat naboru (w tym wymagane dokumenty) znajdują się w Informacji nr 1/2022 o postępowaniu kwalifikacyjnym opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie: https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie/ogloszenia...

Podania można składać do 3 sierpnia 2022 roku.

Czym zajmują się funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej?


Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Ile można zarobić w Krajowej Administracji Skarbowej?


Uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień wynosi od 3801 zł brutto. Przysługuje także dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy i dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby. Funkcjonariusze otrzymują także nagrodę roczną, tzw. "trzynastkę" i nagrody jubileuszowe. Funkcjonariusze KAS mają możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby, możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego i świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny, zapomoga - wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do kosztów udziału do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.).

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.