LXI sesja rady Miejskiej w Dukli odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dukla na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 396),
b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok (druk nr 397).
c) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2022 na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych (metalu, tworzyw sztucznych, papieru, szkła) oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla" (druk nr 398),
d) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2022 na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup worków do segregacji odpadów dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla" (druk nr 399),
e)zaciągnięcia zobowiązania na rok 2023, na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" ( druk nr 400),
f) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2023, na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego" (druk nr 401).
5. Oświadczenia i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

~Rozsądny Romek

25-08-2022 08:24 44 49

Ile tym razem kasy na pałac w łekach dukielskiego?
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.