L sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godzinie 09:00.
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołów z XLVIII zdalnej i XLIX zdalnej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja finansowa wraz ze sprawozdaniem z działalności TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie.
5. Informacja finansowa wraz ze sprawozdaniem z działalności CDS Sp. z o.o. w Krośnie.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. stanowiska Rady Miasta Krosna dotyczącego bezpośredniego włączenia Krosna do drogi ekspresowej S19 w ramach planowanej inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK 28" (projekt Nr L/1407/22),
6.2. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (projekt Nr L/1408/22),
6.3. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2022 roku i wysokości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr L/1409/22),
6.4. dowozu uczniów niepełnosprawnych, wobec których Gmina Miasto Krosno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół ponadpodstawowych lub ośrodków (projekt Nr L/1410/22),
6.5. zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych (projekt Nr L/1411/22),
6.6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (projekt Nr L/1412/22),
6.7. zmiany uchwały w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (projekt Nr L/1413/22),
6.8. zmiany uchwały Nr XXXVIII/794/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. zmienioną uchwałą Nr XXXIX/820/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zasad oraz trybu kształtowania nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej na terenie Miasta Krosna (projekt Nr L/1414/22),
6.9. nabycia nieruchomości (projekt Nr L/1415/22),
6.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Krosna" (projekt Nr L/1416/22),
6.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Krosna" (projekt Nr L/1417/22),
6.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej (projekt Nr L/1418/22),
6.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej (projekt Nr L/1419/22),
6.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Wykonanie operatów wodnoprawnych" (projekt Nr L/1420/22),
6.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna" (projekt Nr L/1421/22),
6.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul.Magurów 1 - modernizacja budynku" (projekt Nr L/1422/22),
6.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie" (projekt Nr L/1423/22),
6.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Bożonarodzeniowa dekoracja miasta" (projekt Nr L/1424/22),
6.19. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (projekt Nr L/1425/22),
6.20. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr L/1426/22),
6.21. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Strefa inwestycyjna - Krosno 2" (projekt Nr L/1427/22),
6.22. zarządzenia wyborów uzupełniających do rady jednostki pomocniczej Miasta Krosna (projekt Nr L/1428/22),
6.23. rozpatrzenia wniosku (projekt Nr L/1429/22),
6.24. przekazania wniosku według właściwości (projekt Nr L/1430/22).
7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.