Każdy student lub uczeń (jeżeli ukończył 16. rok życia), który pobiera rentę rodzinną po zmarłym rodzicu lub opiekunie - powinien zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kontynuowaniu nauki lub jej zakończeniu.
ZUS w trakcie wypłacania studentowi lub uczniowi renty rodzinnej jest zobowiązany do potwierdzenia faktu odbywania/kontynuowania nauki.

Dokumentem potwierdzającym naukę i prawo do renty rodzinnej jest zaświadczenie uczelni lub szkoły o kontynuowaniu nauki. Zaświadczenie takie powinno być dostarczone do ZUS przez studentów, niezwłocznie po otrzymaniu pisma z ZUS lub zakończeniu programowego toku studiów, a uczniów szkół ponadpodstawowych najpóźniej we wrześniu.

Jeśli nauka jest kontynuowana, renta rodzinna przysługuje do czasu jej zakończenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Chyba że osiągnięcie tego wieku przypada na ostatni rok studiów, wówczas renta rodzinna przysługuje do końca roku akademickiego.

Jeżeli uczeń lub student przerwał naukę, musi jak najszybciej o tym fakcie zawiadomić ZUS, który wstrzyma wypłatę renty. W przeciwnym razie świadczenie będzie nadal wypłacane i w konsekwencji świadczeniobiorca będzie musiał zwrócić nadpłaconą rentę wraz z odsetkami.

W przypadku niedopełnienia obowiązku zawiadomienia o ukończeniu/przerwaniu nauki ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia oraz wydać decyzję o zwrocie nadpłaconej renty.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.