L sesja Rady Gminy Korczyna odbędzie się w dniu 22 września 2022 roku o godzinie 8:30 w sali narad Domu Strażaka.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;
6.2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna;
6.3. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022;
6.4. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Iskrzynia;
6.5. przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna "Korczyna 6" - etap IIb;
6.6. przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Korczyna;
6.7. zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korczyna, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
6.8. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli;
6.9. określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
6.10. rozpatrzenia petycji
7. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Sprawy różne, komunikaty.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.