W odpowiedzi na poniedziałkowy protest w sprawie budowy maszu stacji bazowej telefonii komórkowej 5G w Chlebnej, spółka P4 (operator sieci PLAY) przesłała stanowisko w tej sprawie. Zapewnia, że jest gotowa na spotkanie i dialog ze społecznością lokalną.
Prezentujemy pełną treść stanowiska spółki P4 przesłanego do naszej redakcji w związku z artykułem Protest przed Urzędem Gminy w Jedliczu. Czy 5G szkodzi zdrowiu?:

W ramach swojej działalności operacyjnej P4 sp. z o.o. (operator sieci PLAY) prowadzi w trybie ciągłym wiele inwestycji infrastrukturalnych na terenie całego kraju, w tym także w Jedliczach. Naszą misją jako operatora sieci telekomunikacyjnej jest zapewnienie wysokiej jakości usług głosowych i transmisji danych bez których niemożliwe jest codzienne funkcjonowanie gospodarki krajowej, przedsiębiorstw, urzędów, a także jak pokazują ostatnie dwa lata - również każdego z nas. Widzimy, że już dziś są w Polsce miejsca, w których nie tylko każdy z nas ale nawet ratownicy medyczni w trakcie akcji nie mogą skontaktować się z operatorami nr alarmowego żeby móc sprawnie prowadzić akcję ratunkową. Są ponadto miejsca gdzie stabilnie nie działają podstawowe narzędzia dla ludzi i biznesu - nie można bezproblemowo zapłacić kartą czy zamówić usług przezInternet.

Podejmowane przez nas w tym zakresie działania są spójne zarówno z krajowymi strategiami na rzecz cyfryzacji jak i regionalnymi. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego
do 2030 r. jako jeden z najważniejszych celów wymienia rozwój infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej regionu a zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Jedlicze na l. 2021-2030,jednym
z zadań do realizacji w gminie - w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosna - jest zwiększenie dostępności cyfrowej poprzez rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej . Wiele z zadań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze nie będzie mogło być zrealizowane bez zapewnienia stabilnego I szybkiego dostępu do usług mobilnych. Interaktywna mapa turystyczna, rozbudowa systemu monitoringu, montaż czujników jakości powietrza - skuteczna realizacja m.in. tych zadań wymaga rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dlatego rozbudowujemy sieć telekomunikacyjną z myślą o mieszkańcach, lokalnych przedsiębiorcach, inwestorach ale także rozwoju poszczególnych sołectw, gmin i miast. Bez rozwoju sieci nie będziemy w stanie zagwarantować wysokiej jakości usług, w tym połączeń głosowych oraz rosnącego na znaczeniu internetu mobilnego - co jest warunkiem niezbędnym dla szybkiego i nowoczesnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Wybór miejsca każdej nowej inwestycji poprzedzony jest szczegółowym procesem analizy, uwzględniającym wiele czynników m.in. pomiary jakości sygnału wykonywane w terenie, obciążenie sieci, zgłoszenia klientów dotyczące jakości usług, uwarunkowania terenu, czy wreszcie dostosowanie lokalizacji do siatki już istniejących stacji bazowych. Infrastruktura powstająca w Chlebnej jest na etapie postepowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. W toku prowadzonego przez gminę od września 2021 r. postępowania, inwestor wielokrotnie udzielał wyjaśnień i odpowiadał na wątpliwości zgłaszane przez samorząd. Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, inwestycje telekomunikacyjne nie są zaliczane do znacząco szkodliwych lub potencjalnie znacząco szkodliwych i nie podlegają ocenie oddziaływania na środowisko. Dodatkowo każda z inwestycji operatora sieci Play spełnia wszelkie normy zawarte w obowiązujących aktach prawnych i kontrolowanych m.in. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej a przed rozpoczęciem działania stacja bazowa podlega badaniu, przeprowadzanemu przez akredytowane laboratorium. Ponadto stały nadzór nad przestrzeganiem norm sprawuje Sanepid i WIOŚ a wyniki pomiarów PEM dla pół miliona punktów kontrolnych w Polsce każdy może sam sprawdzić na stronie SI2PEM.gov.pl

Dialog ze społecznością lokalną jest jednym z naszych priorytetów na każdym etapie prowadzenia inwestycji, dlatego jeśli zajdzie taka potrzeba jesteśmy gotowi na spotkanie.

~gminny

05-10-2022 13:16 7 7

Najlepiej na działce sąsiada. Śmieci, ścieki, maszty telefoniczne, cmentarze i krematoria, wiatraki i co się jeszcze da. Cóż jeśli sąsiad się nie zgodzi , to zawsze pozostaje powrót do studni, szamb, śmieci w lasach i rzekach, zrezygnować z urządzeń elektrycznych i .
Odpowiedz

~ttt

21-09-2022 22:09 18 12

Ale zaścianek...
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.