8 spotkań warsztatowych, w których wzięło udział łącznie 89 osób - w ubiegłym tygodniu (21-23.09) miała miejsce burza mózgów z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, radnych miasta oraz wielu krośnieńskich instytucji. Debatowano na temat problemów i wyzwań, jakie stoją przed Krosnem. Rozmawiano także o wizji miasta w 2030 roku i strategicznych kierunkach rozwoju.
- Strategia to nie tylko dokument wyznaczający politykę rozwojową - podkreśla Piotr Przytocki, prezydent Krosna. - To przede wszystkim realne narzędzie służące do zarządzania miastem, zestaw pewnych priorytetów, jak również konkretnych projektów, które mają służyć osiąganiu celów rozwojowych. Strategia będzie wdrażana poprzez codzienne, konsekwentne działania samorządu, często w ścisłej współpracy z naszymi kluczowymi partnerami - dodaje prezydent.

- Strategia powstaje w procesie partycypacyjnym - informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta. - Do tej pory odbyły się dwa otwarte spotkania dla mieszkańców, na które mógł przyjść każdy zainteresowany, spotkania z udziałem przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz radnych Krosna. Usłyszeliśmy głosy przedstawicieli różnych środowisk - seniorów, lokalnych liderów, przedstawicieli dzielnic i osiedli, instytucji kulturalnych, służby zdrowia, Karpackiej Państwowej Uczelni, a także mieszkańców, którzy zechcieli poświęcić czas i podzielić się swoimi przemyśleniami. Ponadto miały miejsce spotkania z udziałem przedstawicieli samorządu - kadry zarządzającej i pracowników Urzędu Miasta Krosna, a także jednostek i spółek miejskich. W kolejnym etapie planowane jest zorganizowanie warsztatu z udziałem krośnieńskiej młodzieży oraz studentów - dodaje zastępca prezydenta.

Moderatorami spotkań byli Artur Kubica oraz Dawid Zieliński ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "Delta Partner", które zostało wyłonione w postępowaniu konkurencyjnym jako wykonawca opracowania.

Zadaniem uczestników warsztatów było m.in. udzielenie odpowiedzi na pytanie: co należy zrobić, żeby w Krośnie żyło się lepiej. Poniżej, w syntetycznym ujęciu prezentujemy zgłoszone propozycje działań.

OBSZAR PRZESTRZENNY:
 • skomunikowanie miasta z drogą ekspresową S-19,

 • nowe tereny inwestycyjne,

 • nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe,

 • wyznaczenie nowych terenów zieleni,

 • obniżenie torów kolejowych przy ul. Lwowskiej,

 • budowa łącznicy kolejowej do Rzeszowa, połączenia kolejowe do dużych miast,

 • tworzenie miejsc parkingowych (np. parking wielopoziomowy) oraz oferty transportu multimodalnego,

 • podniesienie walorów architektonicznych ul. Staszica.


OBSZAR GOSPODARCZY:
 • uzbrojenie nowej strefy inwestycyjnej w sąsiedztwie łącznika do drogi ekspresowej S-19 i pozyskanie inwestorów z branż wysokich technologii, oferujących atrakcyjną, dobrze płatną pracę,

 • powiększenie Strefy Inwestycyjnej "Krosno-Lotnisko",

 • rozwój oferty kształcenia fachowców pod potrzeby przedsiębiorców i inwestorów, wzmocnienie pozycji oraz lepsze wykorzystanie potencjału Karpackiej Państwowej Uczelni i szkół zawodowych,

 • uruchamianie nowych kierunków nauczania w szkołach średnich, w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy (dla branż przemysłowej, rzemieślniczej i budowlanej),

 • utworzenie szkoły branżowej II stopnia,

 • tworzenie biur karier w szkołach średnich, współpraca z przedsiębiorcami,

 • zachęcanie studentów i uczniów do podejmowania działalności gospodarczej, wzmocnienie wsparcia dla start-upów,

 • współpraca miasta z przedsiębiorcami w zakresie budowy mieszkań dla pracowników,

 • rozwój turystyki- większa koncentracja na dziedzictwie przemysłu naftowego,

 • zwiększenie oferty noclegowej dla grup wycieczkowych - duży, tani hotel,

 • rozwój lotniska - budowa nowej drogi kołowania w celu wzmocnienia branży lotniczej w strefie inwestycyjnej, wzbogacenie oferty paliwa lotniczego, większy nacisk na promocję Krosna jako miasta lotniczego, przyciąganie szkół lotniczych do Krosna,

 • rozwój lokalnej oferty hal produkcyjnych przeznaczonych do najmu,

 • integracja, sieciowanie, networking lokalnych przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób początkujących w biznesie,

 • organizacja festiwalu szkła,

 • polityka podatkowa miasta - niższe obciążenia dla przedsiębiorców.


OBSZAR SPOŁECZNY:
 • "miasto humanistyczne", które w centrum uwagi stawia człowieka - jako główny kierunek nowej strategii (zamiast miasta koncentrującego się na budowie infrastruktury),

 • realizacja programu mieszkaniowego i wizerunkowego, zachęcającego młodych ludzi do osiedlania się w Krośnie (powroty do Krosna z zagranicy, z dużych miast, działania skierowane do osób studiujących poza Krosnem, działania skierowane do osób z okolic Krosna),

 • pomoc uchodźcom w osiedlaniu się w Krośnie,

 • budowanie i promowanie marki miasta jako dobrego miejsca do życia, wykreowanie "mody na Krosno" w celu zatrzymania młodych ludzi oraz zwiększenia napływu nowych mieszkańców,

 • rozwój oferty usług dla osób osiedlających się w Krośnie (np. żłobki, oferta kulturalna, zielone miejsca spędzania wolnego czasu, utworzenie nowego parku dla rodzin z dziećmi, tworzenie miejsc piknikowych),

 • poszerzenie oferty mieszkaniowej - budowa nowych osiedli,

 • mieszkania dla seniorów, budownictwo specjalistyczne, przystosowane do ich potrzeb,

 • program zamiany mieszkań dla seniorów,

 • utworzenie taniej bazy noclegowej dla studentów KPU,

 • nowoczesna szkoła, atrakcyjna oferta dla dzieci i młodzieży, rozwijanie pasji,

 • znaczne poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży - np. skate park, ścianki wspinaczkowe, oferta wypoczynku nad rzeką, zagospodarowanie brzegów Wisłoka, a także oferta kulturalna,

 • stworzenie oferty spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań dla osób aktywnych zawodowo,

 • utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów,

 • utworzenie nowego domu pomocy społecznej,

 • rozwijanie polityki senioralnej, oferty spędzania wolnego czasu dla seniorów, integracja międzypokoleniowa,

 • tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu, integracji i rozwoju dla wszystkich grup wiekowych w każdej dzielnicy,

 • rozwój wolontariatu - aktywizacja młodzieży, wolontariat sąsiedzki,

 • organizowanie społecznościowe we wszystkich dzielnicach i osiedlach,

 • podniesienie jakości usług w służbie zdrowia, finansowanie badań profilaktycznych przez miasto, dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim,

 • "białe weekendy" - bezpłatne konsultacje lekarskie dla seniorów,

 • rozwój opieki psychologicznej i psychiatrycznej,

 • lepsze dostosowanie komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców (zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu, częstsze kursy autobusów miejskich),

 • zwiększenie aktywności społecznej i poziomu współzarządzania miastem, wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców, lokalnych liderów oraz organizacji pozarządowych, zwiększanie sprawczości mieszkańców - małymi krokami, rozpoczynając od konsultowania drobnych spraw,

 • realizacja budżetu obywatelskiego,

 • pogłębienie współpracy z radami dzielnic i osiedli,

 • wsparcie finansowe dla ogródków działkowych, pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury ogródków działkowych.


OBSZAR ŚRODOWISKOWY:
 • odnawialne źródła energii dla instytucji, przedsiębiorców i gospodarstw domowych,

 • budowa bloku energetycznego na pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,

 • zabezpieczenie pozyskiwania wody pitnej dla miasta,

 • "zielone miasto", utworzenie nowych terenów zieleni, zapobieganie betonozie,

 • utworzenie spójnej sieci ścieżek rowerowych, także w połączeniu z sąsiednimi gminami,

 • elektryczne i wodorowe autobusy komunikacji miejskiej, rozwój elektromobilności.


OBSZAR INSTYTUCJONALNY:
 • rozwój usług publicznych, w tym usług cyfrowych i wzrost jakości obsługi mieszkańców.


- Dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy poświęcili czas i pracowali na warsztatach. Niebawem zostanie ogłoszony otwarty nabór projektów i pomysłów do Strategii Rozwoju Miasta - każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić propozycję do realizacji. Podczas warsztatów rozmawialiśmy o wizjach i kierunkach rozwoju. Liczę, że zgłaszane projekty pozwolą na ich skonkretyzowanie. Zapraszam do śledzenia strony internetowej www.krosno.pl, na której ukaże się zaproszenie do udziału w naborze - mówi dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta.

~Ciemność

05-10-2022 08:17 7 4

I lampy zapalcie bo w nocy w okolicy Mucznego w Bieszczadach jest jaśniej niż w Krośnie.
Odpowiedz

~MO

02-10-2022 10:23 11 9

Wy najpierw drogi zróbcie, bo takiego dziadostwa jak w Krośnie nie ma nigdzie. Ulice są w opłakanym stanie......tragedia!
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.