Na ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego (30 września br.) radni przyjęli stanowisko dotyczące przebiegu planowanej obwodnicy Miejsca Piastowego.
Projekt uchwały przedstawił starosta Jan Pelczar, szczegółowo omawiając przebieg proponowanego przez Zarząd Powiatu wariantu, który z racji poszanowania opinii mieszkańców najbardziej zainteresowanych gmin może nosić nazwę "Samorządowy".

- Wariant ten łączy w sobie elementy wariantów W1, W4 i W6 wraz z łącznikami pomiędzy nimi. Przebiega początkowo zgodnie z wariantem W4 - na odcinku od "Początku Opracowania" do pośredniego wpięcia Obwodnicy Miejsca Piastowego do drogi ekspresowej S 19 polegającego na budowie skrzyżowania projektowanej Obwodnicy Miejsca Piastowego z drogą krajową DK 28 na wysokości węzła Miejsce Piastowe budowanej S 19. Następnie przewiduje wykonanie łącznika pomiędzy tym wpięciem a wariantem W1. W dalszej kolejności, wg naszej propozycji, Obwodnica przebiegałaby po linii wyznaczonej wariantem W1. Wariant Samorządowy przewiduje wybudowanie łącznicy z punktem połączenia się wariantów W5 i W6. Dalszy przebieg Obwodnicy w kierunku Sanoka jest zgodny z wariantem W6 i powinien uwzględnić jej wydłużenie za przejazd kolejowy w Pisarowcach. Zastosowanie takich rozwiązań pozwoli na optymalne skomunikowanie gmin i powiatów leżących w południowej części województwa. Pominięcie wariantu W5 , a także w początkowym przebiegu W6 oraz przyjęcie do realizacji wskazanego przez nas Wariantu Samorządowego jest najbardziej korzystne pod względem społeczno-ekonomicznym. Jako samorząd Powiatu Krośnieńskiego składamy jednocześnie podziękowania Rządowi RP za podjęcie decyzji o budowie długo oczekiwanej Obwodnicy Miejsca Piastowego. Inwestycja ta w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu życia ludzi tu mieszkających, otworzy nowe możliwości rozwoju i co najważniejsze podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym - podkreślił starosta, zwracając się do radnych o przyjęcie stanowiska.

Do tematu odniósł się również wicestarosta Andrzej Guzik.
- Jako radny powiatu reprezentujący gminy Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne chciałbym prosić Radę Powiatu oraz radnych z poszczególnych gmin o poparcie Wariantu Samorządowego, który został przygotowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego. Wicestarosta przypomniał, że tą kwestią zarząd zajmował się już w sierpniu 2021 roku. - Na jednym z posiedzeń podjęliśmy uchwałę podkreślającą, że optymalnym rozwiązaniem komunikacyjnym dla powiatu i miasta Krosna byłoby wydłużenie czteropasmowego odcinka drogi DK 28, który aktualnie kończy się na wysokości centrum handlowego do Miejsca Piastowego w okolice OBI i wybudowanie od tego miejsca obwodnicy wg wariantu nr 1 wraz z włączeniem jej do S 19. Początkowo w ogóle nie rozpatrywano takiego włączenia. W ostatnich miesiącach pojawiła się jednak koncepcja pośredniego włączenia obwodnicy do S 19 poprzez DK 28 (wariant 4). Widzimy w tym wyraz dobrej woli ze strony GDDKiA, która w coraz większym stopniu uwzględnia głos samorządów. O drodze ekspresowej S 19 mówi się często, że jest to droga życia dla wschodniej Polski. Taką drogą dla Powiatu Krośnieńskiego i powiatów leżących na wschód od nas może stać się obwodnica Miejsca Piastowego. Pod warunkiem jednak, że na etapie planowania zostaną uwzględnione głosy miejscowych samorządów i ludzi tu mieszkających. Rozwiązaniem najlepiej wpisującym się rządowy Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 jest wypracowany przez powiat i akceptowany przez gminy Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne wariant samorządowy. Wariant ten wiąże się z najmniejszymi kosztami społecznymi i przyrodniczymi, gdyż omija gęstą sieć zabudowy w gminach Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne oraz pozwala na wyprowadzenie ruchu tranzytowego i lokalnego poza centrum Miejsca Piastowego. Warto także podkreślić, że budowa obwodnicy wg wariantu W5 byłaby skrajnie szkodliwa szczególnie dla mieszkańców Zalesia. Wiązałoby się to z wyburzeniem kilku budynków mieszkalnych, degradacją środowiska naturalnego oraz wycięciem dużej części lasu z drzewami liczącymi ponad sto lat. Wariant W6 z kolei na odcinku od początku opracowania do punktu połączenia się z wariantem W5 nie znajduje uzasadniania także dlatego, że nie pozwala na rozwiązanie problemu nadmiernego natężenia ruchu na rondzie w Miejscu Piastowym, co jest głównym powodem budowy obwodnicy - podkreśla wicestarosta.

Obecny podczas obrad przewodniczący Rady Gminy Miejsce Piastowe Wiesław Habrat podziękował Radzie i Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego za przyjęcie stanowiska.

- Dziękuję za to że dostrzegacie potrzeby samorządów gminnych i za to, że głos mieszkańców gmin Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne został zauważony - zauważył Przewodniczący.

Stanowisko zostało przyjęte niemal jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się. Aktualnie zostanie przekazane do instytucji zajmujących się projektowaniem i realizacją obwodnicy oraz do przedstawicieli Rządu RP odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury drogowej.


~Powiatowy

03-10-2022 20:38 12 16

Mamy rozgrywkę miedzy logika i zdrowym rozsądkiem (wariant od Krosna, prosty, szybki) a polityka i układami z władzą (wężowy ślad drogi między miejscowościami gmin)!
Zobaczymy, co przeważy!
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.