LII sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku o godzinie 10:00.
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krosno za rok szkolny 2021/2022.
5. Informacja o przebiegu i stopniu zaawansowania prac modernizacyjnych stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (projekt Nr LII/1458/22),
6.2. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu (projekt Nr LII/1459/22),
6.3. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2022 roku i wysokości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LII/1460/22),
6.4. uchylenia uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo - księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LII/1461/22),
6.5. zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr LII/1462/22),
6.6. wprowadzenia Programu "Krośnieńska Karta Mieszkańca" (projekt Nr LII/1463/22),
6.7. zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LII/1464/22),
6.8. wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Krośnie (projekt Nr LII/1465/22),
6.9. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LII/1466/22),
6.10. ustalenia obowiązujących w 2023 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (projekt Nr LII/1467/22),
6.11. uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Krosno na lata 2022-2025" (projekt Nr LII/1468/22),
6.12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "STARE MIASTO - WZGÓRZE STAROMIEJSKIE" (projekt Nr LII/1469/22),
6.13. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (projekt Nr LII/1470/22),
6.14. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (projekt Nr LII/1471/22),
6.15. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
6.15.1. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1472/22),
6.15.2. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1473/22),
6.15.3. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1474/22),
6.15.4. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1475/22),
6.15.5. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1476/22),
6.15.6. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1477/22),
6.15.7. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1478/22),
6.15.8. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1479/22),
6.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zaciągnięcie zobowiązania na sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna (projekt Nr LII/1480/22),
6.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna" (projekt Nr LII/1481/22),
6.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Krosna" (projekt Nr LII/1482/22),
6.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasto Krosno, jej jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych (projekt Nr LII/1483/22),
6.20. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (projekt Nr LII/1484/22),
6.21. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LII/1485/22),
6.22. zmiany Statutu Miasta Krosna (projekt Nr LII/1486/22),
6.23. rozpatrzenia wniosku (projekt Nr LII/1487/22).
7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.