LXXV sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 2 listopada 2022 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXXI, LXXII i LXXIII sesji Rady Gminy Jaśliska.
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych, pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
7. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
8. Interpelacje i zapytania do Wójta
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2022 rok
b) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaśliska
c) przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego - Zagłębia Ambitnej Turystyki
d) wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowego położonego w miejscowości Jaśliska
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jaśliska
f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
g) opłaty targowej
h) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
10. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.