Prezydent Piotr Przytocki zaprasza przedsiębiorców do zgłaszania kandydatur do Krośnieńskiej Rady Biznesu. Rada będzie skupiała zaangażowanych społecznie przedstawicieli lokalnych firm oraz otoczenia biznesu i nauki, którzy zostaną włączeni w procesy wspólnego wypracowywania rozwiązań dotyczących rozwoju gospodarczego miasta oraz wspierania przedsiębiorczości. Krośnieńska Rada Biznesu będzie społecznym ciałem doradczym i konsultacyjnym prezydenta.
- Przed Krosnem jest wiele wyzwań związanych z rozwojem gospodarczym, dlatego zamierzamy zacieśniać współpracę z przedsiębiorcami, którzy prowadzą tutaj działalność - informuje prezydent Piotr Przytocki.

- Chciałbym, żeby Krośnieńska Rada Biznesu doradzała i pomagała wypracowywać konkretne rozwiązania w różnych kwestiach mających wpływ na przedsiębiorczość i rozwój Krosna. Nasze priorytety na najbliższy czas to opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Wiemy, jakim wyzwaniem jest dziś zapewnienie pracowników na lokalnym rynku - zamierzamy w porozumieniu z przedsiębiorcami kształtować ofertę edukacyjną i wpływać na wzrost dostępności wykwalifikowanych kadr. Potrzebujemy wsparcia i porady przy rozwijaniu oferty Inkubatora Przedsiębiorczości i promowaniu przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców. Planujemy ogłosić konkurs na najlepszy biznes plan - to także będzie wymagało przygotowania we współpracy z lokalnymi firmami. Chciałbym, żeby w Radzie Biznesu znaleźli się przedsiębiorcy, którzy chętnie spotkają się z młodzieżą, podzielą swoim doświadczeniem i będą inspirować do powstawania nowych biznesów - podkreśla prezydent.

W planach znajduje się także konsultowanie dokumentów dotyczących planowania przestrzennego, opiniowanie ważnych inwestycji miejskich, ocena corocznych raportów o stanie miasta oraz doradztwo przy organizacji forum gospodarczego i spotkań integrujących przedsiębiorców. Mile widziane będą także tematy zgłaszane przez samych przedsiębiorców.

Według wstępnych założeń Krośnieńska Rada Biznesu będzie obradowała co najmniej dwa razy w roku, przy czym tryb jej działania zostanie wypracowany na podstawie wskazówek członków Rady. Członkostwo w Radzie będzie funkcją społeczną, nie przysługuje za nie wynagrodzenie.

Kandydatury można zgłaszać przesyłając deklarację współpracy w terminie do 14 listopada 2022 r. na adres e-mail: ri@um.krosno.pl albo przesłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno.

Spośród zgłoszonych kandydatów prezydent wybierze i powoła członków Krośnieńskiej Rady Biznesu, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  • miejsce prowadzenia działalności - do Rady mogą zostać powołani przedstawiciele firm oraz instytucji otoczenia biznesu, które mają siedzibę, oddział, zakład lub miejsce wykonywania działalności na terenie Krosna;

  • zajmowana funkcja - do Rady zostaną powołane osoby reprezentujące najwyższe kierownictwo firmy lub organizacji (np. właściciel, prezes, członek zarządu, dyrektor zarządzający);

  • osiągnięcia i rozwój reprezentowanej firmy - preferowane będą firmy o ugruntowanej pozycji w swojej branży, przy czym nabór nie jest ograniczony do dużych i średnich firm - celem naboru jest także wyłonienie reprezentantów mikro i małych przedsiębiorstw;

  • reprezentowana branża - priorytetem jest zapewnienie reprezentacji różnych branż przemysłu i usług, istotnych dla rozwoju Krosna.

Prezydent może powołać dodatkowych członków Rady, spoza osób zgłoszonych w otwartym naborze.

- Serdecznie zapraszamy dynamicznych, gotowych do działania przedsiębiorców - zachęca dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta.

- Chcielibyśmy stworzyć aktywną Radę, która będzie prężnie działać, proponować rozwiązania, integrować środowisko i przedstawiać biznesowy punkt widzenia na ważne kwestie dotyczące naszego miasta. Bardzo mile widziane będą mniejsze firmy, z pomysłami i zapałem do pracy dla lokalnej społeczności. Efektem powołania Rady będzie rozwój współpracy samorządu z przedsiębiorcami, lepsze dostosowanie oferty usług publicznych do ich potrzeb, zwiększenie zaangażowania biznesu w sprawy lokalne, istotne dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście, a co za tym idzie - dla rozwoju gospodarczego Krosna - podkreśla dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta. Przewidujemy możliwość uzupełniania składu Rady, planujemy także organizować otwarte spotkania dla szerszego grona przedsiębiorców - informuje zastępca prezydenta.

Informacji i wyjaśnień w sprawie naboru udziela Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, tel. 13 47 43 301, 13 47 43 305, e-mail: ri@um.krosno.pl.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.