Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno przez Niżną Łąkę, Bóbrkę i Wrocankę do miejscowości Głowienka, kierującego ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie, jest wspólną inwestycją Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i Gminy Dukla. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 13 mln zł brutto.
Inwestycja realizowana w ramach współpracy Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i Gminy Dukla ma na celu prawidłowe zagospodarowanie ścieków komunalnych z aglomeracji Dukla aglomeracji Równe oraz uniknięcie budowy oczyszczalni ścieków dla gminy Dukla przed ujęciem wody w Szczepańcowej.

- Cieszę się, że udało się wypracować kompromis w zakresie inwestycji, która jest bardzo ważna dla lokalnej społeczności. Umożliwi ona funkcjonowanie ujęcia wody w Szczepańcowej bez kosztownych modernizacji, a krośnieńska oczyszczalnia ścieków zapewni aglomeracji dukielskiej oczyszczenie ścieków na najwyższym poziomie. Oczyszczalnia ścieków w Krośnie została w ostatnim czasie zmodernizowana i posiada rezerwę przepustowości pozwalającą na przyjęcie ścieków z Dukli - mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.

Budowany wspólnie kolektor będzie odprowadzał ścieki sanitarne z miejscowości Cergowa, Nadole, Jasionka, Teodorówka, Równe, Zboiska, Wietrzno i Dukla do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Głowience. Natomiast z Głowienki, poprzez istniejącą kanalizację, ścieki odprowadzane będą do Oczyszczalni ścieków przy ul. Drzymały w Krośnie. Dobowo instalacja ta przetwarza ok. 16 000 m sześc. jest największym tego typu obiektem w okolicy.

- Nad koncepcją tego projektu pracowaliśmy od 2016 r. Naszym głównym celem jest ochrona ujęcia wody w Szczepańcowej i dlatego osiągnięcie porozumienia z Gminą Dukla oraz podjęcie współpracy w temacie budowy kolektora były pierwszym krokiem milowym do realizacji tej inwestycji - mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Janusz Fil przy mikrofonie

- Drugim krokiem milowym było osiągnięcie kompromisu, wypracowanego wspólnie z Gminą Miejsce Piastowe i Starostwem Powiatowym w Krośnie, odnośnie do przebiegu trasy kolektora. Budowa ponad siedmiu kilometrów kolektora to bardzo trudne zadanie, zarówno na etapie realizacji, jak i ustalenia trasy oraz przygotowaniu projektu. Myślę, że wspólnie znaleźliśmy kompromisowe rozwiązanie, które umożliwia realizację tej inwestycji. Dziękuję wszystkim, zwłaszcza Pani wójt Dorocie Chilik i jej zastępcy Pani Małgorzacie Hec-Mrozek, Panu burmistrzowi Andrzejowi Bytnarowi oraz radnym gminy Dukla, a także Panu staroście Janowi Pelczarowi i wicestaroście Panu Andrzejowi Guzikowi, za konstruktywną współpracę przy tym projekcie - dodaje Janusz Fic.

Powstający w ramach inwestycji kolektor na długości ok. 7 km wykonany będzie jako rurociąg tłoczny, a na długości ok. 900 m jako rurociąg grawitacyjny. Rurociąg tłoczny wyposażony zostanie w studnie czyszczakowe i czyszczakowo-odpowietrzające, pozwalające na prawidłową pracę i okresowe czyszczenie kolektora. Natomiast odcinek wykonany jako kanał grawitacyjny wyposażony będzie w typowe studnie rewizyjne z betonu oraz z tworzywa sztucznego. Na kolektorze zamontowane zostaną specjalistyczne urządzenia zabezpieczające i pomiarowe.

- To kluczowa inwestycja pozwoli rozwiązać problem gospodarki wodno-ściekowe gminy Dukla - podkreśla Andrzej Bytnar, burmistrz Dukli.

Aktualnie Gmina Dukla prowadzi na swoim terenie inwestycję związaną z rozbudową kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi połączenie infrastruktury Oczyszczalni Ścieków w Dukli z kanalizacją w Głowience, zarządzaną przez Krośnieński Holding Komunalny i Wodociągi Krośnieńskie. W ramach tej inwestycji gmina buduje około 8-kilometrowy odcinek rurociągu tłocznego i 3 tłocznie ścieków. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku ub. roku, obecnie są mocno zaawansowane i zbliżają się do etapu końcowego. Prowadzi je Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie. Wartość inwestycji realizowanej przez gminę Dukla to ponad 5,5 mln zł.

 Andrzej Bytnar burmistrz Dukli przy mikrofonie

Po zakończeniu tego etapu robót możliwe będzie połączenie infrastruktury kanalizacyjnej Dukli z tłocznią w Wietrznie, którą w ramach swojej inwestycji wybuduje Krośnieński Holding Komunalny, a następnie z kanalizacją w Głowience, skąd ścieki będą odprowadzane do Oczyszczalni ścieków w Krośnie.

Wspólna inwestycja Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i gminy Dukla ma charakter proekologiczny i będzie sprzyjać prawidłowemu zagospodarowaniu ścieków komunalnych. Jej realizacja podzielona jest na dwie części - część realizowaną przez gminę Dukla o wartości ponad 3,2 mln zł brutto oraz część realizowaną przez Krośnieński Holding Komunalny o wartości ponad 10 mln zł brutto. Inwestycja wsparta jest pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Uczestnicy uroczystości w Wietrznie

Wykonawcą budowy kolektora Wietrzno-Głowienka jest Przedsiębiorstwo Budownictwa inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. z Mochnaczki Wyżnej, które odpowiada za realizację całej nwestycji.

- Znamy dobrze ten teren, dużo robót wykonywaliśmy w okolicy, na Podkarpaciu, m.in. w niedalekiej Głowience czy w okolicznych gminach. Zatrudniamy wielu pracowników z okolic Jasła, Nowego Żmigrodu, którzy będą pracować na tej budowie. Pomimo ciężkiej sytuacji na rynku związanej z wysoką inflacją, liczymy na sprawne przeprowadzenie inwestycji i dobrą współpracę z inwestorem. Prosimy również o wyrozumiałość mieszkańców, przy których posesjach prowadzone będą prace. Postaramy się zminimalizować uciążliwość do minimum - podkreśla Krzysztof Machnik, wykonawca inwestycji.

Budowa kolektora rozpocznie się w listopadzie 2022 r. i potrwa około dwóch lat. Symboliczne wbicie łopat pod budowę kolektora odbyło się w samo południe 8 listopada.

~jasiek

11-11-2022 10:05 5 6

Kolejna inwestycja tzw. Holdingu Komunalnego i p. Fica i opłaty za ścieki w Krośnie w górę.
Pewnie będziemy płacić drożej jak np. w Dukli.
Odpowiedz

~jasiek

11-11-2022 09:24 6 4

Kolejna inwestycja tzw. Holdingu Komunalnego i p. Fica i opłaty za ścieki w Krośnie w górę.
Pewnie będziemy płacić drożej jak np. w Dukli.
Odpowiedz

~ttt

10-11-2022 09:07 7 16

A do rzeki Jasiolka w Dukli caly czas z kolektora leje sie syf ktory czuc na przyslowiowy kilometr i tak ma byc jeszcze przez dwa lata to naprawde sukces!
Odpowiedz

~podatnik

09-11-2022 16:00 8 7

Czy ta rura bedzie takiej srednicy jak zaczeli kopac
Odpowiedz

~mrozu

09-11-2022 11:25 6 9

Powtórzyć koniecznie. Doroty brakło.
Odpowiedz

~Krośnianin

09-11-2022 09:16 4 9

Coś czuję, że mieszkańcy Krosna będą płacić za ścieki więcej niż ci z okolicy, tak jak jest że śmieciami.
Odpowiedz

~swój

08-11-2022 17:39 10 8

Trzeba powtórzyć ceremonie. Księdza nie widzę!!!
Odpowiedz

~hehehe

08-11-2022 15:54 7 4

A jednak jak kobiety zarządzają to coś się dzieje.... panowie też potrzebni, ale im to wolniej idzie
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.